Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

TOWARDSOPENSOCIETIES — Wynik w skrócie

Project ID: 230279
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Niderlandy

Przenoszenie nierówności społecznej między pokoleniami

Czy społeczeństwa stały się bardziej otwarte i płynne niż kiedyś? A jeśli tak, to kiedy i jak szybko dokonała się ta zmiana? Podjęte badanie międzypokoleniowej mobilności społecznej na przestrzeni ostatnich 300 lat może dostarczyć odpowiedzi na te pytania.
Przenoszenie nierówności społecznej między pokoleniami
Wzorce mobilności społecznej znacząco i nieprzypadkowo różnią się dla różnych przedziałów czasowych i regionów. Pomimo to nawet w najambitniejszych współczesnych badaniach mobilności społecznej uwzględniane były dotąd tylko analizy o niewielkiej rozpiętości czasowej. Z tego względu instytucjonalne czynniki zmienności były uwzględniane tylko częściowo, a czynniki historyczne były całkowicie pomijane lub uznawane na mniej istotne.

W finansowanym ze środków UE projekcie TOWARDSOPENSOCIETIES (Towards Open Societies: Trends, Variations and Driving Forces of Intergenerational Social Mobility in Europe over the Past Three Centuries) zastosowano długą perspektywę czasową. Badacze zajęli się mierzeniem zmienności instytucjonalnej na poziomie regionalnym w społeczeństwach historycznych. Umożliwiło to rejestrowanie powolnych zmian, skuteczniejsze testowanie występowania zmian nieliniowych i łączenie zaobserwowanych zmian z instytucjonalnymi czynnikami zmienności.

W ramach szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej zebrano z 12 krajów miliony historycznych aktów ślubu i rejestrów pracy z lat 1680–1940, w każdym przypadku gromadząc dane dotyczące dwóch kolejnych pokoleń. Zestawy danych poddano standaryzacji, porównano i zakodowano, dzięki czemu mogą być one uwzględniane w historycznych bazach danych na całym świecie i używane przez badaczy z różnych dziedzin.

W analizie posłużono się metodami, które dotychczas rzadko stosowano do materiałów historycznych. Teraz możliwe jest wykazanie długoterminowego zwiększania się otwartości w wielu krajach. Inne wyraźne prawidłowości to niemonotoniczny, krótkotrwały wzrost we wczesnej epoce przemysłowej i niejednorodność w różnych krajach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wzorce mobilności społecznej, zmienność instytucjonalna, zmienność historyczna, bazy danych historycznych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę