Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OLI-PHA — Wynik w skrócie

Project ID: 280604
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Hiszpania

Opracowanie nowego bioplastiku

Za pomocą mikroorganizmów fotosyntetycznych, w ramach projektu badawczego finansowanego przez UE opracowano nowatorską metodę wytarzania wszechstronnego i biodegradowalnego plastiku.
Opracowanie nowego bioplastiku
Badacze przewidują, że produkcja tworzyw sztucznych ulegających biodegradacji lub wykonanych z materiałów naturalnych, a nie paliw kopalnych, będzie w najbliższych latach rosnąć. Wynika to zarówno z popytu na produkty przyjazne dla środowiska oraz z wahań cen ropy.

Ścieki wytwarzane przez producentów oliwy z oliwek dają niezwykłą możliwość zaspokojenia tego popytu. Ten produkt uboczny nie tylko zawiera cenne substancje chemiczne, które mogą być wykorzystane gdzie indziej, ale jest również niebezpiecznym zanieczyszczeniem, kosztownym w utylizacji.

W ramach finansowanego przez UE projektu OLI-PHA (A novel and efficient method for the production of polyhydroxyalkanoate polymer-based packaging from olive oil waste water) wykorzystano mikroorganizmy fotosyntetyczne dla produkcji nowego materiału opakowaniowego z tego odpadu.

Partnerzy projektu OLI-PHA przetestowali zdolność różnych cyjanobakterii i bakterii do rozwoju i produkcji naturalnych poliestrów w oczyszczonych ściekach powstałych podczas produkcji oliwy z oliwek. Następnie zoptymalizowali proces na rzecz produkcji wielkoskalowej i przekształcili pozyskany materiał z cyjanobakterii i bakterii w opakowania dla żywności i kosmetyków.

W rezultacie w ramach projektu stworzono wszechstronne, biodegradowalne opakowania mogące potencjalnie zastąpić mniej zrównoważone materiały. Opracowano również sposób oczyszczania i stosowania toksycznych ścieków powstałych w trakcie produkcji oliwy z oliwek.

Cenna wiedza uzyskana w projekcie OLI-PHA jest teraz dostępna dla dalszych badań, więc docelowo może znaleźć zastosowanie w przemyśle. Może to zmniejszyć ilość odpadów, jakie produkujemy oraz naszą zależność od paliw kopalnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Biodegradowalne tworzywo sztuczne, wody ściekowe, oliwa z oliwek, OLI-PHA, opakowania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę