Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zmiany klimatu wpływają na głębiny oceaniczne

Zmiany klimatu negatywnie wpływają na ekosystemy głębin oceanicznych, lecz nikt nie wie jak.
Zmiany klimatu wpływają na głębiny oceaniczne
Bioróżnorodność ekosystemów głębin oceanicznych, największych i najbardziej zróżnicowanych na świecie, jest zagrożona zmianami klimatycznymi. Trudno jednak określić obecny wpływ zmian klimatu na ekosystemy głębin oceanicznych.

Organizmy z głębin oceanicznych żywią się materią opadającą z wyższych pięter oceanicznych i w znacznym stopniu wpływają na obieg węgla, azotu i fosforu w przyrodzie. Wszystkie zmiany klimatu na powierzchni oraz wpływ człowieka mogą mieć na te ekosystemy bezpośredni wpływ.

Finansowany przez UE projekt CEFMED (Climate effects on the deep-sea ecosystem functioning of the Mediterranean Sea) miał na celu wyjaśnienie powiązań między zmianami klimatu a ekosystemami głębin oceanicznych. Naukowcy chcieli móc przewidywać, jak zmiany klimatu wpłyną na odpowiedzi społeczności głębin oceanicznych i związane z tym usługi ekosystemowe w przypadku różnych scenariuszy zmian klimatycznych.

Uczestnicy projektu CEFMED przeprowadzili eksperymenty in situ, aby zbadać, jak zaopatrzenie w pokarm wpływa na kluczowe organizmy głębin oceanicznych i jak obecność tych organizmów wpływa na ilość oraz sposoby degradacji materii organicznej (OM). Naukowcy dokonali pomiarów fizjologicznych odpowiedzi kluczowych organizmów megafauny, aby ocenić ilość i jakość pokarmu na obszarach o wysokiej i niskiej jego dostępności.

Mimo że analiza danych ciągle trwa, wyniki projektu CEFMED jak na razie wskazują, że ilość pokarmu odgrywa ważną rolę w tworzeniu struktury zasobów biomasy fauny bentosu. Wykazano również możliwość różnych odpowiedzi na dodatkowy pokarm oraz czynny jego wybór przez większość badanych taksonów. Zespół odkrył, że na obszarach o wysokiej dostępności pokarmu dominowały pośród bezkręgowców nicienie (71%), a zaraz za nimi znajdowały się stawonogi (13%). Stawonogi (38%) dominowały na obszarach o niskiej zasobności w pokarm, a na drugim miejscu w takich okolicznościach były nicienie (36%). Uczestnicy projektu CEFMED odkryli również, że najważniejszym źródłem pokarmu dla większości organizmów tego ekosystemu są najpewniej okrzemki.

Badanie to pomoże naukowcom lepiej wyjaśnić tajemnice życia w głębinach oceanicznych i nasz niezamierzony wpływ na nie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zmiany klimatyczne, głębiny oceaniczne, ekosystem, strzykwy, bioróżnorodność, CEFMED, bezkręgowce
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę