Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe spojrzenie na recydywę

Co sprawia, że po wyjściu z więzienia osadzeni nie powracają na drogę przestępczości? Pewien unijny projekt miał na celu udzielenie odpowiedzi na to pytanie, tak aby umożliwić oparcie instrumentów politycznych i praktyk dotyczących postępowania z brutalnymi przestępcami na najnowszych wynikach badań naukowych.
Nowe spojrzenie na recydywę
Liczba wieloletnich wyroków rośnie. Obecnie jeden na 10 osadzonych odsiaduje długi wyrok. Wzrost ten wynika jednak nie z rosnącej liczby przestępstw, ale ze zmian w prawodawstwie. Przykładowo, w debacie publicznej i prawodawstwie większą uwagę poświęca się na cel osadzenia, bezpieczeństwo publiczne, koszty i implikacje osadzenia w więzieniu dla ofiar, jak i przestępców.

Projekt RELEASED (Re-offending over the Life Course: A Study on Homicide Offender Recidivism) zrealizowano na holenderskim Uniwersytecie w Leiden. Prace prowadzono we współpracy z Harvard Kennedy School of Government, a ich celem było określenie, jak można by zastosować wyniki tych debat do wyroków dożywocia.

Jednym z podstawowym problemów kryminologii jest odkrycie, dlaczego niektóre osoby po wyjściu z więzienia ponownie popełniają przestępstwo, a inne nie. Zjawisko to dotyczy zwłaszcza zabójców. Nie wiadomo, co dzieje się z przestępcami przed dopuszczeniem się czynu zabronionego, po osadzeniu oraz po powrocie do społeczeństwa. Nie jest też jasne, w jaki sposób można zapobiegać przyszłym przestępstwom w tej kategorii.

W ramach projektu RELEASED przeprowadzono wywiady z ponad 100 kobietami i mężczyznami, odbywającymi karę więzienia za zabójstwo w USA i Holandii. Wyniki tych wywiadów sugerują, że długoletnie więzienie nie przyczynia się do obniżenia wskaźników recydywy. Jest tak szczególnie w przypadku objęcia przestępców długotrwałym nadzorem po opuszczeniu zakładu karnego.

Owocem prac są liczne publikacje w czasopismach oraz książka pt. "After Life Imprisonment: Re-entry in the Era of Mass Incarceration" (New York University Press). Uzyskane informacje będą przydatne dla prawodawców, instytucji więziennych i naukowców, ale także dla ogółu społeczeństwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Więźniowie, brutalni przestępcy, wskaźniki przestępczości, kara więzienia, polityka, bezpieczeństwo publiczne, kryminologia, zabójstwo, recydywa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę