Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EPSEI — Wynik w skrócie

Project ID: 269327
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Włochy

Lepsze polityki sprzyjają inwestycjom w zrównoważoną energię

Zaspokojenie światowych potrzeb energetycznych wymaga polityk, które uwzględniają wiele czynników zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych, począwszy od zmian klimatu i transferu technologii, skończywszy na handlu z krajami rozwijającymi się.
Lepsze polityki sprzyjają inwestycjom w zrównoważoną energię
Biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie dla środowiska ma stale rosnące zapotrzebowanie na energię, znalezienie taniej energii przy uwzględnieniu zmian klimatu wydaje się koniecznością. To wymaga skoordynowania strategii krajowych w dziedzinie zarządzania emisją gazów cieplarnianych z rozwiązaniami proponowanymi w prawie międzynarodowym, co było przedmiotem projektu EPSEI (Evaluating Policies for Sustainable Energy Investments: towards an integrated approach on national and international stage), finansowanego ze środków UE.

W ramach projektu badano sprzeczne strategie dotyczące uregulowań w kwestii zmian klimatu i bezpieczeństwa energetycznego, koncentrując się na tym, na ile krajowe polityki wpisują się w przepisy prawa międzynarodowego. Zauważono, że podejmowanie decyzji na wielu szczeblach jednocześnie, tj. krajowym, regionalnym i międzynarodowym, może prowadzić do braku spójności polityk. Dlatego niezbędne jest zastosowanie podejścia integrującego, tworzącego pomost między badaniami z dziedziny energetyki i ryzykiem środowiskowym w sposób, który spełniałby zarówno krajowe, jak i globalne wymogi. Jednocześnie zespół przyglądał się problemowi zrównoważoności w kontekście handlu zagranicznego i utraty konkurencyjności przemysłu w Europie na rzecz tańszych zagranicznych rynków produkcyjnych.

Główne trendy obserwowane obecnie w Unii Europejskiej oraz na świecie dają coraz mocniejsze podstawy do tworzenia polityk finansowania zrównoważonej energii pod względem wydajności energii, innowacyjnej eksploatacji źródeł energii oraz rozwoju odnawialnych źródeł. Badacze stwierdzili, że analiza wybranych międzynarodowych umów handlowych jako studiów przypadku (np. konflikt interesów w handlu energią, spór między USA i Chinami na temat badań nad energetyką wiatrową, kanadyjski program taryf gwarantowanych (Canada-Feed-In Tariff Program) i energii ze źródeł odnawialnych (Canada-Renewable Energy), umowy międzynarodowe OPEC i WTO, inwestycje w zrównoważoną energię, arbitraż i negocjacje) może dostarczyć ważnych informacji na temat sposobów umacniania zrównoważonego rozwoju i transferu technologii w sposób przyjazny dla środowiska. Pozostałe obszary zainteresowania projektu EPSEI oraz studia przypadku wykonywane z perspektywy multidyscyplinarnej obejmowały tematykę zrównoważonej energii i ochrony środowiska: rola nauki w społeczeństwie, zrównoważona energia i analizy ryzyka środowiskowego.

Prognozy długookresowe dotyczące inwestycji i rynku energii są uzależnione od ściśle ze sobą powiązanych badań z dziedziny ekologii, geologii i technologii pomimo różnic w naukowym podejściu do modelowania scenariuszy i interpretacji danych. Natomiast prognozy średniookresowe dotyczące inwestycji i rynku energii polegają w dużym stopniu na rozważaniach geopolitycznych i wewnętrznej presji wywieranej przez opinię publiczną i interesariuszy. Państwa, firmy i inni aktorzy grają każdy w swoją grę w ramach obowiązującego prawa na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i krajowym. Odpowiednio zaprojektowana polityka dotycząca zrównoważonej energii powinna być uzupełniana przez badania naukowe w dziedzinie prawa, regulacji i kwestii geopolitycznych, co było elementem inicjatywy EPSEI.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zrównoważona energia, inwestycje energetyczne, zmiana klimatu, handel, transfer technologii, geopolityka energetyczna, rola nauki w społeczeństwie, ryzyko środowiskowe i zagadnienia geologiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę