Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DNAMAP — Wynik w skrócie

Project ID: 275512
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Dania

Maksymalne wykorzystanie DNA do fotoidentyfikacji

Oporne na metycylinę szczepy gronkowca złocistego (MRSA) to poważne zagrożenie dla wielu pacjentów, szczególnie w szpitalach. Szybkie wykrywanie MRSA jest niezwykle istotne dla zapewnienia specjalnej opieki w takich przypadkach.
Maksymalne wykorzystanie DNA do fotoidentyfikacji
Uczestnicy projektu DNAMAP (Nanofluidic methods for mapping epigenetic and genomic variation) skupili się na optycznym mapowaniu wybarwionego, zdenaturowanego DNA. Ta niedawno stworzona procedura wykrywania MRSA obejmuje wprowadzenie DNA do układu nanofluidycznego. Dalsze przetwarzanie i obrazowanie daje mapę, która jest następnie porównywana z istniejącym genomem odniesienia.

Naukowcy badali, jak używać układów mikro- i nanofluidycznych do mapowania. Przy dalszej automatyzacji systemu wykrywanie szczepów MRSA będzie jeszcze szybsze, a koszt tej procedury potencjalnie niższy.

Naukowcy badali wpływ wymiarów nanokanału. Wstępnie do analizy DNA zespół wykorzystał nanokanały o szerokości i wysokości 150 nm. Po zmniejszeniu wymiarów do 50 nm, DNA jest rozciągane do 85% swojej oryginalnej długości zamiast do 50%, co zwiększa rozdzielczość obrazowania DNA.

Ponadto dodanie małych struktur wlotowych ułatwiło przechodzenie DNA z mikrokanału, w którym było zwinięte, do nanokanału w którym jest rozciągnięte. Zastosowanie potencjałów elektrycznych wzdłuż nanokanałów przyspieszyło ruch DNA.

Zbadano oraz scharakteryzowano nowe metody mikro- i nanoprodukcji, skupiając się głównie na przesiewowej mikroskopii elektronowej. Ulepszone systemy dezynfekcji pomieszczeń objęły procesy planowania i projektowania urządzeń. Naukowcy pracowali również nad suchymi i mokrymi technikami wytrawiania, litografią wiązki elektronowej oraz składaniem całego urządzenia.

Program szkoleniowy w ramach projektu DNAMAP objął wszystkie procesy produkcyjne. W obrębie kursu rozpatrywano również problemy, które napotkali uczestnicy projektu, w tym splecenie DNA wyizolowanego z pojedynczych komórek.

Uczestnicy projektu DNAMAP stworzyli platformę podstawowej wiedzy o ulepszaniu metod wykrywania MRSA. Zastosowanie wyników badania można rozszerzyć do wielu innych procedur, w tym identyfikacji określonego DNA.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

DNA, MRSA, identyfikacja, układ nanofluidyczny, obrazowanie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę