Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Działanie dopaminy w mózgu

Dopamina (DA) jest bardzo ważną substancją chemiczną w mózgu i organizmie. Unijni naukowcy badali, w jaki sposób ta substancja, powiązana z uzależnieniem i schizofrenią, może wpływać na zachowanie.
Działanie dopaminy w mózgu
Dopamina odgrywa również rolę w funkcjach poznawczych, takich jak skupienie uwagi, przez co uważa się, że wpływa na zaburzenia koncentracji. Zespół projektu ZF OPTOMODULOMICS (Dopaminergic modulation of neuronal circuit function in the zebrafish olfactory system) badał działanie neuromodulatorowe dopaminy. Badacze analizowali czynniki biorące udział w modyfikacji funkcji obwodów neuronalnych, a także właściwości komórek nerwowych, synaptyczną transmisję sygnału oraz plastyczność neuronalną.

Badali również wpływ dopaminy i innego neuromodulatora, acetylocholiny (ACh), na przetwarzanie i przechowywanie w pamięci zapachu u danio pręgowanego. Wyhodowano specjalne linie ryb posiadające neurony dodatnie na obecność DA lub Ach, które mogły zostać wyciszone lub aktywowane za pomocą światła lub substancji chemicznych. Ponadto stworzono linie wyrażające reportery aktywności w tych neuronach.

Przy wykorzystaniu dwufotonowego obrazowania zarejestrowano wzorce aktywności neuronalnej podczas stymulacji zapachowej i optycznej. Wyniki wykazały, że optogenetyczna stymulacja neuronów dopaminergicznych w opuszce węchowej zmniejszyła odpowiedzi na zapach w obszarze węchowym. Stymulacja optyczna włókien cholinergicznych i dopaminergicznych w korze węchowej miała jednak bardziej złożone efekty.

Partnerzy projektu nadal badają mechanizmy za pomocą opracowanych narzędzi molekularnych. Połączenie tych danych i wzorców zachowań powinno pomóc w ustaleniu, czy te efekty są przyczynowo zaangażowane w procesy pamięci węchowej.

Badania prowadzone w ramach projektu ZF OPTOMODULOMICS dostarczą dodatkowej wiedzy na temat roli komórek i synaps w przechowywaniu w pamięci. Mogą również umożliwić identyfikację nowych celów w leczeniu zaburzeń związanych z DA.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dopamina, mózg, uzależnienie, schizofrenia, acetylocholina, pamięć, węchowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę