Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CADET — Wynik w skrócie

Project ID: 294212
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Molekularna regulacja tolerancji immunologicznej

Układ odpornościowy uczy się, jak walczyć z obcymi organizmami, a jednocześnie tolerować elementy organizmu. Ta intrygująca zdolność jest dokładnie regulowana na wielu płaszczyznach.
Molekularna regulacja tolerancji immunologicznej
Tolerancja immunologiczna jest mechanizmem, dzięki któremu układ odpornościowy uczy się rozpoznawać białka organizmu jako jego część i nie wywoływać odpowiedzi. Proces ten wymaga prezentacji dojrzewającym limfocytom T w grasicy, a jego deregulacja sprzyja występowaniu zagrażających życiu chorób autoimmunologicznych.

Regulacja tolerancji immunologicznej zachodzi na poziomie transkrypcji, a kluczową rolę odgrywa w niej białko aktywujące nazywane regulatorem autoimmunologicznym (Aire). Aire wywołuje syntezę rdzeniowych komórek nabłonkowych w grasicy oraz prezentację wielu obwodowych antygenów własnych tych komórek. Prowadzi to do klonalnej delecji samoreaktywnych dojrzewających komórek T i w ten sposób zabezpiecza przed objawami autoimmunologicznymi.

Celem finansowanego ze środków UE projektu CADET (Post-transcriptional control of the Aire-driven expression of self-antigens in the thymus) było dalsze opisanie mechanizmu regulacji tolerancji immunologicznej przy udziale Aire oraz zidentyfikowanie czynników molekularnych odgrywających kluczową rolę w procesie. Wcześniejsze ustalenia konsorcjum wskazują, że potranskrypcyjna regulacja w rdzeniowych komórkach nabłonkowych następuje poprzez mikroRNA, które ogranicza ekspresję genów przez specyficzną degradację matrycowego RNA.

Badacze odkryli, że białko Aire wywołuje ekspresję szeregu antygenów, które unikają represji potranskrypcyjnej, a tym samym są prezentowane dojrzewającym limfocytom. Ponadto zidentyfikowano czynnik wiążący RNA — CLP1 jako białko oddziałujące Aire. Działanie CLP1 polega na degradacji długich transkryptów, co uniemożliwia ich rozpoznanie przez mikroRNA.

Wyniki projektu dostarczają ważnych informacji na temat sposobu działania białka Aire i ogólnie tolerancji immunologicznej. Wskazują one na nowe sposoby leczenia chorób autoimmunologicznych, takie jak modulowanie szlaku interferencji RNA rdzeniowych komórek nabłonkowych w celu zwiększenia ekspresji i prezentacji antygenu własnego w grasicy. Ponadto identyfikacja CLP1 podkreśla funkcję zróżnicowanej ekspresji, a w szczególności unikania represji przy udziale mikroRNA w innych systemach, takich jak komórki nowotworowe.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Regulacja, tolerancja immunologiczna, limfocyty T, grasica, Aire, rdzeniowe komórki nabłonkowe, CLP1
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę