Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przyczyny uzależnienia od nikotyny

Unijni naukowcy badali receptory nikotyny w ludzkich nadnerczach, aby ułatwić zrozumienie procesów uzależnienia od nikotyny i podobnych dolegliwości.
Przyczyny uzależnienia od nikotyny
W ramach najnowszych badań zidentyfikowano nikotynowy receptor acetylocholiny (nAChR) w komórkach chromochłonnych. Komórki te, znajdujące się w nadnerczach, są odpowiedzialne za wydzielanie adrenaliny i innych hormonów w odpowiedzi na sygnały z mózgu.

Bardzo niewiele wiadomo na temat tych nAChR, pomimo ich ważnych interakcji z nikotyną — powszechną i uzależniającą substancją. Celem finansowanej ze środków UE inicjatywy NRHACC (Nicotinic acetylcholine receptors in human adrenal chromaffin cells) było rozwiązanie tego problemu poprzez badanie nAChR występującego w komórkach chromochłonnych ssaków.

W szczególności badacze dążyli do scharakteryzowania podtypów nAChR znalezionych w nadnerczach i zbadania ich oddziaływania z nikotyną. Kolejnym celem było zrozumienie, w jaki sposób inne systemy komórkowe kontrolują aktywność nAChR.

Głównym osiągnięciem projektu NRHACC było znalezienie najbardziej powszechnego podtypu nAChR u ludzi, krów i szczurów. Zespół projektu zidentyfikował również po raz pierwszy wszystkie inne podtypy nAChR występujące w komórkach chromochłonnych.

Naukowcy badali również wpływ nikotyny i leków do leczenia uzależnienia od nikotyny na te receptory. Na podstawie tych działań stwierdzili, że oba te czynniki aktywują nAChR w komórkach chromochłonnych, a w niektórych przypadkach aktywacja ta może prowadzić do uwalniania adrenaliny.

Badanie to pozwoliło naukowcom lepiej zrozumieć wpływ nikotyny na mózg człowieka i może pomóc w opracowaniu nowych leków do leczenia uzależnienia od nikotyny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nikotyna, uzależnienie, nadnercza, nAChR, komórki chromochłonne, NRHACC
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę