Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Modele pozwalają na wyeliminowanie toksycznych cieczy jonowych

Naukowcy z UE dokonali szczegółowej oceny toksyczności środowiskowej cieczy jonowych, nowych związków powszechnie stosowanych jako rozpuszczalniki.
Modele pozwalają na wyeliminowanie toksycznych cieczy jonowych
Ciecze jonowe są stosowane w wielu branżach, takich jak elektrochemia, synteza organiczna, ekstrakcja i czysta energia. Uważa się je za przyjazne dla środowiska w porównaniu z tradycyjnymi rozpuszczalnikami, jednak istnieje niewiele badań dotyczących ich ekotoksyczności.

Biorąc pod uwagę liczbę potencjalnych cieczy jonowych, testowanie każdej z nich pod kątem toksyczności nie byłoby praktyczne. Zamiast tego, naukowcy uczestniczący w projekcie IONTOX (Safe green solvents for the future: In silico predictive chemometric models for selected toxicity endpoints of ionic liquids), finansowanym ze środków UE, postanowili stworzyć modele do badania toksyczności.

Celem projektu IONTOX było opracowanie modeli ilościowej zależności między strukturą i aktywnością (QSAR), opisujących potencjalne działanie toksyczne cieczy jonowych w oparciu o ich strukturę. Wszystkie modele spełniają wymagania określone w przygotowanych przez OECD wytycznych dotyczących QSAR, dzięki czemu będą mogły zostać wykorzystane w przyszłych badaniach.

Uczeni stworzyli kilka różnych modeli, aby określić toksyczność cieczy jonowych dla różnych organizmów modelowych. Organizmami zastosowanymi w modelach były Daphnia magna (zooplankton) i Scenedesmus vacuolatus (zielona alga), a także szereg linii komórkowych.

Uczestnicy projektu IONTOX przetestowali zbudowane przez siebie modele. W tym celu wytworzono związki cieczy jonowych i przebadano je w laboratorium, aby mieć pewność, że modele i organizmy reagują w ten sam sposób.

Dzięki omawianemu projektowi uczeni dokładniej rozumieją, dlaczego niektóre ciecze jonowe są toksyczne, a inne bezpieczne, a także mogą badać toksyczność nowych cieczy jonowych. Efektem jest powstanie nowych, mniej toksycznych związków cieczy jonowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ciecze jonowe, rozpuszczalniki, ekotoksyczność, IONTOX, QSAR
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę