Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

BAGEL — Wynik w skrócie

Project ID: 326597
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Chemia biologiczna ujawnia ewolucję i adaptację środowiskową drobnoustrojów

Trzy domeny życia obejmują dwie grupy prokariotów, archeonów i bakterii, które cechują się różnym składem chemicznym (lipidowym) błon komórkowych. Nieizoprenoidowe lipidy di-eterowe glicerolu (nieizoprenoidowe DGD) wykazują połączenie cech strukturalnych występujących zarówno u bakterii i archeonów, które były przedmiotem nadań w ramach projektu finansowanego przez UE.
Chemia biologiczna ujawnia ewolucję i adaptację środowiskową drobnoustrojów
Celem projektu BAGEL (Bacterial formation of glycerol (di)ether lipids: biogeochemical, (paleo)environmental and evolutionary implications) było zbadanie pierwszych izolatów mezofilnych bakterii morskich redukujących siarczany (SRB) zdolnych do wytwarzania DGD.

Lipidy te łączą cechy strukturalne bakterii i archeonów i przeważnie występują u bakterii ekstremofilnych, chociaż powszechnie występują w środowiskach nieekstremalnych i dawnych ekosystemach. Mimo że przyczyna rozwinięcia się biosyntezy lipidów eterowych u bakterii nie jest obecnie znana, ich obecność u bakterii mezofilnych może pomóc wyjaśnić ewolucję życia komórkowego i dywergencję archeonów i bakterii.

Połączenie technik geochemii organicznej (analiza biomarkerów lipidów) i ekologii drobnoustrojów (ekofizjologia bakterii na bazie ultrastruktury) zastosowano dla dwóch szczepów mezofilnych SRB w odniesieniu do różnych parametrów środowiskowych. Partnerzy projektu zbadali wytwarzanie DGD, w szczególności pod względem zasolenia i ograniczenia fosforowych i azotanowych składników odżywczych. Zbadano również wpływ tlenu na długoterminową stabilność lipidów alkiloglicerolu i ultrastruktury komórkowej bakterii wytwarzających DGD.

Wyniki wykazały, że różne warunki składników odżywczych i zasolenia wywoływały inne reakcje w ultrastrukturze komórkowej i zawartości lipidów. Najważniejsze zmiany zaobserwowano w warunkach niskiego zasolenia i stężenia azotu, w których mono- i di-alkiloglicerole (MGM i DGD) wydają się odgrywać podobną rolę w adaptacji błony co klasyczne kwasy tłuszczowe.

Badanie wpływu podłoża hodowlanego na skład alkiloglicerolu tych dwóch szczepów ujawniło bezprecedensową akumulację estrów woskowych (WE) w komórkach wyhodowanych na związkach n-alkilowych. Oprócz WE, rozpoznano również estry tiowoskowe (TWE) wśród lipidów komórkowych obu szczepów.

Taka biologiczna produkcja organicznych związków siarki (TWE) w naturalnych warunkach beztlenowych jest bezprecedensowa. Wynika z tego, że zdolność wytwarzania WE i TWE jest cechą charakterystyczną określonych mezofilnych SRB.

Dzięki projektowi BAGEL powstało nowe podejście do biokatalitycznego potencjału WE i TWE. Dostarcza on również nowych informacji na temat kluczowych aspektów ekologii drobnoustrojów i ewolucji biosyntezy lipidów u prokariotów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bakterie, archeony, nieizoprenoidowe etery glicerolu, BAGEL, bakteria redukująca siarczany, mono-alkiloglocerole, di-alkiloglicerole, estry woskowe, estry tiowoskowe, ultrastruktura komórki, adaptacja środowiskowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę