Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Skuteczniejsze uszy bioniczne

Wysiłki badaczy z UE przyczyniły się do większej skuteczności implantów ślimakowych. W ramach projektu opracowano metodę tworzenia zindywidualizowanych map anatomicznych, które ułatwiają chirurgom planowanie zabiegów implantacji. Udoskonalono również narzędzia do implantacji.
Skuteczniejsze uszy bioniczne
Implanty ślimakowe, które pojawiły się pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. to aparaty słuchowe wszczepiane operacyjnie, tak aby bezpośrednio stymulowały nerw słuchowy. Chociaż zasadniczo spełniają swoje zadanie, niepokojąca jest duża zmienność reakcji u pacjentów.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu HEAR-EU (High-resolution image-based computational inner ear modelling for surgical planning of cochlear implantation) podjęto się obniżenia tej zmienności. Ponieważ problem dotyczy chirurgicznych czynności przygotowawczych, wykonano korekcje modelu anatomicznego i funkcjonalnego dostarczającego informacje, które wcześniej były niedostępne dla chirurgów. Opracowane zindywidualizowane modele o wysokiej rozdzielczości umożliwiły zmniejszenie inwazyjności i urazowości związanej z zabiegiem i poprawiły wyniki funkcjonalne.

W pierwszej kolejności zespół uzyskał i przeanalizował niezbędne obrazy o wysokiej rozdzielczości. Obrazy zostały wykorzystane do zbudowania anatomicznych i funkcjonalnych modeli ucha wewnętrznego. Badacze następnie opracowali metodę określania kształtu ucha wewnętrznego pacjenta na podstawie standardowych obrazów o niskiej rozdzielczości.

W projekcie opracowano oprogramowanie do planowania przed- i śródoperacyjnego. Narzędzia umożliwiają przewidywanie ryzyka chirurgicznego w poszczególnych przypadkach oraz prawdopodobne wyniki funkcjonalne zabiegu.

Aby zweryfikować ostateczne położenie implantu po zabiegu, opracowano nowy system obrazowania microCT. System pozwala na uchwycenie obrazów o wysokiej rozdzielczości w obecności metalowych urządzeń, takich jak implanty ślimakowe.

Na ostatnim etapie prac technicznych udoskonalono bieżące matryce elektrod implantów ślimakowych oraz narzędzia do wprowadzania implantów. Opracowane w ramach projektu statystyczne modele kształtu pozwoliły na zdefiniowanie schematów optymalizacyjnych, zwiększających skuteczność matrycy elektrod dla poszczególnych pacjentów.

Prace podjęte w ramach projektu HEAR-EU stanowią ważne udoskonalenia w zakresie działania implantów ślimakowych oraz przekładają się na wyższą jakość życia pacjentów w długofalowej perspektywie. Predykcyjne modele chirurgiczne skracają czas hospitalizacji, a udoskonalenia funkcjonalne zmniejszają zużycie baterii i obniżają koszty.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Implanty ślimakowe, mapy anatomiczne, implantacja, HEAR-EU, planowanie zabiegów chirurgicznych
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę