Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ptaki miejskie mądrzejsze od ich kuzynów z terenów wiejskich

Zbadano zachowanie i mózgi inwazyjnych gatunków ptaków w środowiskach wiejskich i miejskich. Badania różnych gatunków ptaków na całym świecie dostarczyły unijnym naukowcom danych pozwalających na określenie, czy zwiększona elastyczność behawioralna i powiększony rozmiar mózgu predysponują zwierzęta do przetrwania na coraz bardziej zurbanizowanej planecie.
Ptaki miejskie mądrzejsze od ich kuzynów z terenów wiejskich
Zespół finansowanego ze środków UE projektu COBRA (Cognition and brains of ecological invaders) badał grupę gatunków ptaków jako system modelowy w celu zrozumienia roli elastyczności behawioralnej w przystosowaniu się do środowiska miejskiego. Naukowcy zbadali również stopień, w jakim elastyczność behawioralna jest związana ze zmianami w anatomii mózgu.

Obiektem badań były majny brunatne, europejskie kruki oraz małe ptaki śpiewające, takie jak wróbel zwyczajny czy bogatka zwyczajna. Badano zdolność ptaków w środowiskach wiejskich i miejskich do wykonywania zadań polegających na rozwiązaniu prostego problemu, takiego jak wyjęcie korka blokującego dostęp do pokarmu w znanym ptakom karmniku.

Naukowcy badali kilka gatunków w wielu lokalizacjach geograficznych, wykorzystywali różne mierniki elastyczności behawioralnej i opisywali powiązane z nią zmiany w mózgu, dzięki czemu byli w stanie poprzeć hipotezę, że w coraz bardziej zurbanizowanym środowisku zwiększa się elastyczność behawioralna.

Odkryto, że ptaki miejskie są z reguły bardziej skłonne do dokonywania odkryć i podejmowania ryzyka niż ptaki z terenów wiejskich. W obu grupach ptaków nie zaobserwowano jednak żadnych różnic w zakresie innowacyjności, zachowań społecznych czy reakcji na pojawienie się drapieżników. Wyniki badań pokazały zatem, które czynniki wyróżniają ptaki miejskie i dostarczyły wskazówek na temat różnic między gatunkami.

Wyniki projektu COBRA znajdą zastosowanie w działaniach na rzecz ochrony wymierających gatunków, a także w kontrolowaniu gatunków inwazyjnych. Projekt podkreślił również znaczenie badań porównawczych prowadzonych w różnych lokalizacjach geograficznych przez blisko ze sobą współpracujących naukowców oraz ich grupy badawcze.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Gatunki inwazyjne, ptak, wiejski, miejski, elastyczność behawioralna, rozmiar mózgu, COBRA
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę