Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Możliwości udoskonalenia wbudowanych systemów sterowania

Nowe oprogramowanie online umożliwia weryfikację stabilności wbudowanych systemów sterowania, dzięki którym maszyny i urządzenia staną się bardziej niezawodne niż kiedykolwiek wcześniej.
Możliwości udoskonalenia wbudowanych systemów sterowania
Wbudowane systemy sterowania — najczęściej mikroprocesory będące podzespołami większych systemów — mają kluczowe znaczenie dla pracy praktycznie wszystkich urządzeń. Ponieważ w dzisiejszym zaawansowanym technologicznie świecie wymagania użytkowników stają się coraz bardziej złożone, a Internet rzeczy oznacza ściślejszą kontrolę wszelakiego rodzaju urządzeń, budowa zaawansowanych wbudowanych systemów sterowania jest bardzo trudnym wyzwaniem.

Uczestnicy projektu VERISTAB (Formal Verification of Stability of Embedded Control Systems), finansowanego ze środków UE, starali się zwiększyć stabilność wbudowanych systemów sterowania, będącą ich najważniejszą właściwością.

Dokładniej mówiąc, zespół opracował zautomatyzowane techniki oceny stabilności wbudowanych systemów sterowania. Przedstawiono nowe podejście do oceny stabilności opartą na sprawdzaniu modelowym, będące skutecznym paradygmatem weryfikacyjnym z dziedziny metod formalnych. Zaletą tej techniki jest to, że w przeciwieństwie do innych metod jest ona algorytmiczna a nie dedukcyjna, dzięki czemu umożliwia skalowalną, zautomatyzowaną weryfikację stabilności, pozbawioną ograniczeń technik dedukcyjnych.

W celu realizacji przyjętych założeń uczestnicy projektu wyszczególnili ilościowe abstrakcje predykatów, łączące abstrakcję stanu skończonego z informacjami ilościowymi, umożliwiającymi zwiększenie stabilności. Opracowano także oprogramowanie o nazwie Averist, dostępne online na stronie internetowej projektu i przeznaczone dla inżynierów i naukowców zajmujących się stabilnością.

Pod względem technicznym oprogramowanie Averist oferuje automatyczny model testowania stabilności. Zwraca ono kontrprzykłady w uszczegółowieniu abstrakcji oraz usprawnia obliczenia równoległe dzięki konstrukcji przyrostowej, co pozwala znacząco ograniczyć prawdopodobieństwo błędów numerycznych. Jako oprogramowanie do analizy stabilności systemów hybrydowych oraz algorytmiczny weryfikator bona fide stabilności, narzędzie Averist pomaga wznieść wbudowane systemy sterowania na nowy pułap.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Wbudowane systemy sterowania, VERISTAB, testowanie stabilności, Averist
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę