Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CHEBANA — Wynik w skrócie

Project ID: 264772
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Niemcy

Nowe zastosowania bioanalizy chemicznej

Europejska grupa ustanowiła program szkoleń badawczych, obejmujący biomedyczne zastosowania nanopolimerów i metod elektrochemicznych w komórkach biopaliwowych. Projekt umożliwił wymianę ponad 20 naukowców i zorganizowanie kilku szkół letnich.
Nowe zastosowania bioanalizy chemicznej
Celem programu szkoleniowego im. Marii Skłodowskiej-Curie, wspieranego przez europejski siódmy program ramowy (7PR), jest rozwój młodych naukowców poprzez uczestnictwo w bieżących badaniach. Jednym z nich był finansowany przez UE projekt CHEBANA (Chemical bioanalysis), dotyczący nowych metod i zastosowań w bioanalityce.

Poprzez tę sieć szkolenia podstawowego naukowcy uczestniczyli w tworzeniu nowych biosensorów do ułatwienia pomiarów poziomów cukru we krwi i wykrywania tlenu komórkowego. Urządzenia takie wykorzystują innowacyjne nano- i inne materiały, w tym polimery ze śladem molekularnym. Znajdują one zastosowanie w diagnostyce medycznej. Uczestnicy projektu CHEBANA badali również możliwości zastosowania spektrometrii mas i metod elektrochemicznych do różnych celów, w tym do tworzenia komórek biopaliwowych.

Każdy z 20 doktorantów i czterech naukowców po doktoracie brał udział w co najmniej jednej wymianie do uniwersytetu partnerskiego. Członkowie konsorcjum zorganizowali cztery szkoły letnie. Dało to młodym naukowcom sposobność do poznawania innych pracowników naukowych, uzyskiwania ich opinii oraz nawiązywania współpracy, a także wysłuchania prezentacji gości. Uczestnicy projektu CHEBANA zorganizowali również warsztaty poświęcone umiejętnościom interpersonalnym, w tym zarządzaniu projektami, oraz własności intelektualnej, aby wspomagać rozwój karier.

Prace projektu przyniosły ponad 70 recenzowanych artykułów, 1 książkę i 6 wniosków patentowych.

Badania prowadzone przez uczestników projektu CHEBANA zwiększyły wiedzę o bioanalizie chemicznej. Ponadto zorganizowane szkolenia pomogły wyposażyć młodych naukowców w użyteczne umiejętności.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Bioanaliza chemiczna, komórki biopaliwowe, CHEBANA, bioczujniki, diagnostyka medyczna, spektrometria mas, elektroanaliza, fluorescencja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę