Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DREAM — Wynik w skrócie

Project ID: 314364
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Niemcy

Nowa platforma pomaga w optymalizacji podejmowania decyzji w produkcji

Próby poprawy konkurencyjności europejskiego przemysłu muszą uwzględniać skalę i złożoność współczesnych systemów produkcyjnych. W ramach unijnej inicjatywy powstała technologia symulacji poszczególnych zdarzeń, pomagająca w realizacji tego zadania.
Nowa platforma pomaga w optymalizacji podejmowania decyzji w produkcji
Wprowadzenie metod predykcyjnego modelowania symulacyjnego i optymalizacji do rutynowych procesów decyzyjnych ma istotne znaczenie dla zachowania i zwiększenia konkurencyjności firm sektora przemysłowego. Aby tego dokonać, potrzebna jest technologia lepsza niż aktualnie dostępne rozwiązania.

W tym kontekście, celem projektu DREAM (Simulation based application decision support in real-time for efficient agile manufacturing), finansowanego ze środków UE, było stworzenie platformy symulacyjnej, nadającej się do płynnej integracji z istniejącymi praktykami decyzyjnymi.

Prace rozpoczęto od zaprojektowania ogólnej architektury platformy symulacyjnej. Następnie opracowano modele symulacyjne, narzędzie do ekstrakcji wiedzy, które przekształca dane w wiedzę i przekazuje do modeli symulacyjnych informacje pochodzące ze źródeł firmowych, a także interfejs umożliwiający użytkownikom graficzne edytowanie procedur biznesowych i wizualizację historii podejmowanych decyzji.

Opracowano semantyczną, ogólnodostępną platformę do tworzenia aplikacji symulacyjnych, pomagających w upowszechnieniu aplikacji symulacyjnych w europejskim przemyśle produkcyjnym. Dzięki platformie firmy produkcyjne, firmy konsultingowe, społeczność open source oraz naukowcy mogą łatwo dostarczać europejskiemu sektorowi produkcyjnemu rozwiązania wykraczające poza najnowsze symulacyjne aplikacje wspierające podejmowanie decyzji przez europejski sektor wytwórczy.

Uczestnicy projektu DREAM przeprowadzili pilotażowe testy przemysłowe, które potwierdziły skuteczność działania aplikacji symulacyjnych opartych na platformie DREAM.

Dzięki inicjatywie DREAM europejscy producenci zyskają szereg wymiernych korzyści, takich jak: krótsze czasy jednostkowe (15%); sprawniejsza obsługa klienta (10-20%); większy odsetek decyzji podejmowanych prawidłowo za pierwszym razem (50%); szybsze rozwijanie i wdrażanie procesów (25%); większa wydajność produkcji (10-20%); zmniejszone zużycie energii (20%); szybsze wznawianie produkcji po zakłóceniach (25%). Korzyści te przyczynią się do poprawy konkurencyjności europejskiej produkcji, względem zarówno dotychczasowych, jak i nowych rywali.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Technologia symulacji zdarzeń, DREAM, wspomaganie decyzji przy pomocy aplikacji opartych na symulacjach, elastyczna produkcja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę