Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Komputery widzą jak żywe

Unijny projekt wymiany naukowej pomógł w zwiększeniu europejskiego potencjału badawczego w zakresie widzenia komputerowego. Owocem 48 delegacji naukowych i badań inspirowanych biologią jest między innymi chip oparty o sieci neuronowe, usprawniający interakcję między człowiekiem i maszynami.
Komputery widzą jak żywe
Komputery ze zdolnością realistycznego widzenia mogą przydać się w wielu dziedzinach, jednak zbudowanie takiego urządzenia jest trudne. Rozwiązaniem mogą być inspirowane biologicznie sztuczne systemy neuronowe.

Projekt EYE2E (Building a visual brain for fast human machine interaction), finansowany ze środków UE, wzmocnił międzynarodowy potencjał i współpracę w tej dziedzinie dzięki programowi wymiany personelu badawczego. Uczeni posłużyli się symulacją programową i implementacją sprzętową, aby zaprojektować bardzo duże układy scalone przeznaczone do zastosowań w dziedzinie interakcji człowiek-maszyna. Układy takie wykorzystują zasady obliczeń równoległych. Prace objęły też modelowanie biologicznie akceptowalnych wzrokowych systemów neuronowych oraz integrację wielu systemów widzenia.

Naukowcom udało się zrealizować wszystkie przyjęte założenia poprzez organizację wymian wiedzy, seminariów szkoleniowych, wspólnych warsztatów i konferencji. Odbyło się 48 wyjazdów naukowych trwających od 1 do 2 lat. Uczeni przygotowali przeszło 30 artykułów, które ukazały się w czasopismach i na konferencjach.

Opracowane w ramach projektu EYE2E nowe układy przyczyniają się do rozwoju dziedziny widzenia maszynowego, w tym w szczególności interakcji człowiek-maszyna. Rozwiązania te mogą znaleźć zastosowanie między innymi w inteligentnych robotach, systemach monitoringu i grach wideo.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Widzenie, komputer, sieć neuronowa, projekt chipa, interakcja między człowiekiem i maszyną, EYE2E, układy scalone
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę