Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa wiedza wzmocni europejski sektor skorupiaków

Wzmożony transfer wiedzy i ulepszone narzędzia internetowe usprawniły tworzenie sieci i wymianę wiedzy w branży skorupiaków w Europie. Ma to bezpośredni wpływ na konkurencyjność europejskiej akwakultury.
Nowa wiedza wzmocni europejski sektor skorupiaków
Produkcja skorupiaków jest rozwijającym się sektorem w UE, który może zapewnić zrównoważone, zdrowe i bogate w białko opcje żywności dla obywateli Europy. Zespół finansowanego ze środków UE projektu EUROSHELL (Bridging the gap between science and producers to support the European marine mollusc production sector) pracował nad usprawnieniem transferu wiedzy i ekspertyzy w sektorze.

Przybliżając przemysł do badań naukowych, zespół projektu zdefiniował najlepsze praktyki, które pozwolą zbudować odpowiednie ramy dla producentów mięczaków. Działania te ułatwiły dostęp do badań i finansowania za pośrednictwem regionalnych warsztatów, spotkań i inicjatyw internetowych.

W witrynie EUROSHELL wprowadzono kilka kluczowych narzędzi w tym zakresie. Wydajne narzędzie do mapowania umożliwia użytkownikom zidentyfikowanie obszarów produkcyjnych i głównych gatunków w Europie, a inne narzędzie zapewnia plan badawczy powiązany z działaniami Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Małży. Dostępna jest również obszerna baza danych zawierająca wyniki badań i rezultaty, które można przeglądać według środowiska, produktu, rynku i modelu zarządzania/administracji.

Równolegle w trakcie warsztatów zidentyfikowano przeszkody w zarządzaniu wiedzą, zaoferowano rozwiązania wspierające transfer wiedzy oraz określono przyszłą wizję dla sektora. Zespół badał kwestie związane z terytorium, produktem, rynkiem i zarządzaniem, co pozwoliło nakreślić wyraźniejszą wizję i stworzyć strategiczny program badań naukowych i innowacji.

Zidentyfikowane tematy badań obejmują nowe i istniejące technologie, zwiększanie jakości skorupiaków, cykl życia i biologię gatunków uprawnych, zdrowie skorupiaków, gospodarkę wodną dla hodowców skorupiaków i zagospodarowanie przestrzenne akwakultury. Równie ważne były kwestie, takie jak wpływ zmian klimatycznych na skorupiaki, dywersyfikacja rynków, etykietowanie produktów i marketing produktów.

Jeden z głównych rezultatów projektu obejmował identyfikację problemów i propozycję rozwiązań. Proponowane rozwiązania to m.in. pogłębienie dialogu, uproszczenie procedur administracyjnych w dziedzinie badań, zapewnienie szkoleń dla producentów, wymiana doświadczeń, stworzenie lepszych zasad transferu wiedzy i rozwój nowych narzędzi komunikacyjnych.

Prace prowadzone w ramach projektu przyczyniły się do stworzenia synergii pomiędzy podmiotami działającymi w tej dziedzinie na całym świecie — od władz i społeczności w regionach przybrzeżnych po producentów i organizacje szkoleniowe. Narzędzia internetowe, wyniki badań, dobre praktyki i proponowane rozwiązania niewątpliwie wzmocnią produkcję i sprzedaż skorupiaków w Europie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Skorupiaki, akwakultura, EUROSHELL, mięczaki, transfer wiedzy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę