Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

RATIONALISM — Wynik w skrócie

Project ID: 229460
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Niemcy

Racjonalizm receptą na podziały religijne

Przełomowe badanie łączy trzy ważne dyscypliny badań naukowych i religijnych, budując pomost między uczonymi z różnych kręgów religijnych i kulturowych.
Racjonalizm receptą na podziały religijne
Tradycyjnie studia islamistyczne, judaistyka i badania wschodniego chrześcijaństwa są oddzielnymi i jednowymiarowymi dyscyplinami. Finansowany ze środków UE projekt RATIONALISM (Rediscovering Theological Rationalism in the Medieval World of Islam) przełamał tę konwencję dzięki wielowymiarowemu, interdyscyplinarnemu podejściu, łączącemu wszystkie trzy dziedziny.

W średniowiecznym świecie islamu te trzy światy miały wspólne tło kulturowe i posługiwały się arabskim jako wspólnym językiem. Omawiane prace koncentrowały się na wydaniach krytycznych i facsimile testów autorów muzułmańskich, żydowskich i samarytańskich, obejmujących około 60 mniejszych projektów badawczych.

Istotna część prac dotyczyła poszukiwania i gromadzenia rękopisów i materiałów. Zespół spędził dużo czasu w Petersburgu, Jemenie, Stambule i Taszkiencie, a także Iranie, Europie i USA, gdzie znajdowała się większość ważnych zbiorów.

Opublikowano badania dotyczące istotnych dzieł oraz przygotowano wydania krytyczne.

Jest to pierwszy raz, kiedy zbiory rękopisów z całego świata zostały zgromadzone jednocześnie w jednym miejscu, pozwalając na pełny dostęp do materiałów ze świata zachodniego, jak i islamskiego. Dzięki temu możliwe jest zapoznanie się z ich rozwojem i powiązaniami między nimi. W ten sposób powstały badania naukowe o nowej jakości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wyznania, granice kulturowe, studia islamistyczne, judaistyka, badania wschodniego chrześcijaństwa, średniowieczne, islam, samarytańskie
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę