Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

IFA DYNAMICS — Wynik w skrócie

Project ID: 210584
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Nowe informacje na temat czynników determinujących aktywa zagraniczne, bilans handlowy i kurs walutowy

W ramach unijnego projektu opracowano nowe teorie i zbiory danych, umożliwiające badanie czynników determinujących wartości netto i brutto aktywów zagranicznych, bilansu handlowego i kursu walutowego.
Nowe informacje na temat czynników determinujących aktywa zagraniczne, bilans handlowy i kurs walutowy
Uczestnicy inicjatywy IFA DYNAMICS (Countries' external balance sheets, dynamics of international adjustment and capital flows) przygotowali szczegółowy zbiór danych bilansu zewnętrznego USA w wartościach rynkowych, obejmujący lata 1952-2012. Znaleziono mocne dowody na solidną nadwyżkę aktywów netto nad zobowiązaniami brutto.

Najważniejszy kraj (USA) dla międzynarodowego systemu walutowego cieszy się wygórowanymi przywilejami, co znacząco osłabia jego ograniczenia zewnętrzne. W zamian za te przywileje USA gwarantuje zabezpieczenie reszty świata w okresie globalnych trudności.

W trakcie światowego kryzysu finansowego w latach 2007-2009 transfer bogactwa z USA do innych krajów wyniósł łącznie 19% produktu krajowego brutto tego państwa. Naukowcy stworzyli bazę danych, aby wykazać, że kraje w różnym stopniu skorzystały z tych transferów, zależnie od swojego bilansu zewnętrznego. Zgromadzone informacje pokazują, że niektóre państwa straciły na swoich portfelach zadłużenia, w zależności od ekspozycji na toksyczne aktywa i skali niedoboru dolara.

Badacze ocenili związane z integracją finansową korzyści dotyczące wzrostu i podziału ryzyka, opracowując metodologiczną koncepcję ryzykownego państwa zrównoważonego. Oszacowano wzrost dobrobytu związany z integracją finansową, odczuwany w krajach o rozwijających się i rozwiniętych gospodarkach, uwzględniając przy tym asymetrie dotyczące zmienności, niedoboru kapitału i wielkości. Model umożliwia generowanie wzorców przepływów kapitałowych, przypominających globalną nierównowagę. W niemal każdym przypadku wzrost dobrobytu związany z integracją finansową okazał się niewielki, nawet w przypadku zmiennych rynków wschodzących.

W projekcie IFA DYNAMICS stworzono dużą bazę danych międzynarodowych inwestycji funduszy kapitałowych na poziomie giełdowym, aby zbadać dynamiczne strategie inwestycyjne. Menedżerowie stosują dopasowanie portfela po zysku lub stracie wartości aktywów, wynikających z ryzyka kursowego lub kapitałowego. Zachowanie to jest ważne dla oceny wkładu funduszy wspólnego inwestowania w ogólną stabilność globalnych rynków finansowych.

Badacze wykazali także, że powszechne światowe ceny czynników produkcji obejmują bardzo szeroki przekrój ryzykownych aktywów, takich jak udziały, obligacje firmowe i towary. Znaleziono dowody na istnienie globalnego cyklu finansowego przepływów kapitałowych, cen aktywów i wzrostu zadłużenia, bez względu na kurs walutowy obowiązujący w krajach.

Uczestnicy projektu sugerują na podstawie analizy VAR, że polityka pieniężna w USA jest czynnikiem determinującym globalny cykl finansowy. Wpływa ona na dźwignię globalnych banków, przepływy kapitałowe i wzrost akcji kredytowej w międzynarodowym systemie finansowym. Tym samym krajowa kontrola warunków monetarnych może wymagać stosowania polityk makroostrożnościowych i ograniczeń w przepływie kapitału.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zasoby, bilans handlowy, kurs walutowy, IFA DYNAMICS, bilans zewnętrzny, przepływy kapitału
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę