Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

FLUCTUATIONS — Wynik w skrócie

Project ID: 240852
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Badanie międzynarodowych trendów makroekonomicznych

W ramach projektu badano specyficzne aspekty makroekonomii i gospodarki międzynarodowej, takich jak sezonowe wahania na rynku nieruchomości i dywersyfikacja poprzez handel międzynarodowy.
Badanie międzynarodowych trendów makroekonomicznych
Zespół finansowanego ze środków UE projektu FLUCTUATIONS (Research on economic fluctuations and globalization) uczestniczył w wielu działaniach badawczych w obszarze makroekonomii i gospodarki międzynarodowej. Zespół zbadał i udokumentował silne sezonowe wahania cen nieruchomości i natężenia transakcji, zarówno empirycznie, jak i teoretycznie.

Podczas drugiego i trzeciego kwartału roku, określanych jako "gorący sezon", na rynku mieszkaniowym można zaobserwować tendencje wzrostowe, zarówno w zakresie cen, jak i natężenia transakcji. "Zimny sezon" obejmuje pierwszy i czwarty kwartał roku, podczas których ceny nieruchomości i liczba transakcji spadają.

Część prac projektowych skupiała się na dywersyfikacji poprzez handel. Na podstawie istniejącej wiedzy wykazano, że zwiększenie otwartości na handel, który popycha kraje do specjalizacji, wiąże się także z większą zmiennością sytuacji makroekonomicznej.

W projekcie zaproponowano ramy oparte na wyszukiwaniu i dopasowywaniu, co rzuciło nowe światło na mechanizmy regulujące wahania na rynku nieruchomości. Podczas gorącego sezonu nabywcy nieruchomości są gotowi płacić wyższe ceny, na czym mogą skorzystać sprzedawcy.

Naukowcy odkryli, że dywersyfikacja technologiczna może wyjaśnić, dlaczego sytuacja w biednych krajach jest bardziej zmienna niż w krajach bogatych. Wysoki poziom rozwoju zapewnia im odpowiednie narzędzia, które pozwalają im reagować na wstrząsy i ograniczać ich wpływ na działalność gospodarczą, co zmniejsza zmienność. Jednak, jak wskazują dowody, wstrząsy na skalę krajową mogą kształtować wzorce zmienności w takim samym stopniu, jak wstrząsy sektorowe.

Opracowano nowy estymator do stosowania w przypadkach, gdy zależne zmienne są dwukrotnie ograniczone, co ma miejsce w przypadku sektorów lub firm w rozległym obszarze handlu w zakresie danych ułamkowych lub dwukrotnie ograniczonych.

Wyniki wykazały również, że polityka pieniężna Stanów Zjednoczonych jest mniej wydajna w czasie recesji i mocniejsza podczas ekspansji. Różnica polega na wyjątkowo dużym poziomie wydatków na dobra trwałe i inwestycje biznesowe.

Inne działania obejmowały opracowanie nowego testu ekonometrycznego do odróżniania modeli danych nieujemnych i szacunków maksymalnego prawdopodobieństwa wystąpienia regresji Poissona.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Makroekonomiczny, wahania sezonowe, rynek mieszkaniowy, dywersyfikacja, handel międzynarodowy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę