Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

PRODUCTION OF WORK — Wynik w skrócie

Project ID: 200918
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Austria

Badanie ewolucji pojęcia pracy

Od końca XIX w. praca stopniowo staje się przedmiotem polityki państwa, która ją reguluje i interweniuje w stosunki pracy. Przyczyniło się to również do normalizacji nowych faktów społecznych, takich jak praca, rynek pracy i bezrobocie.
Badanie ewolucji pojęcia pracy
Zespół projektu PRODUCTION OF WORK (The production of work. Welfare, labour-market and the disputed boundaries of labour (1880–1938)) badał praktyki prowadzące do osiągnięcia konsensusu i wywołania konfliktu w zakresie pracy na przykładzie Niemiec i Austrii. Badacze rozważali różne stosowane w tym zakresie praktyki oraz ich wzajemne powiązania, z uwzględnieniem tych, które wydawały się mało skuteczne i zdominowane. Obejmowały one różne formy polityki administracyjnej i państwowej, świadectwa zbiorowe oraz świadectwa naukowe i indywidualne w różnych dokumentach autobiograficznych.

Część badań skupiała się na administracji i pośrednictwie w zakresie rynku pracy oraz na różnych sposobach ich wykorzystania. Naukowcy zbadali również połączenie pomiędzy praktykami administracyjnymi i naukowymi świadectwami rynku pracy i ludności aktywnej zawodowo.

Projekt obejmował wiele rodzajów działalności, takich jak zatrudnienie w zawodzie i bardziej niejednoznaczne lub tradycyjne źródła utrzymania, samozatrudnienie i wysoce sporne lub nielegalne formy pracy. Praktyki te były systematycznie analizowane i porównywane z technikami geometrycznej analizy danych.

Korzystano z różnych źródeł zawierających terminy, takie jak praca, zawód, zatrudnienie, zarabianie, źródło utrzymania, chleb powszedni i wiązanie końca z końcem. Liczne odmiany w języku nie są całkowicie przypadkowe, ponieważ różne źródła utrzymania nie mogą być ujęte w jednym pojęciu pracy.

Wyniki projektu pokazują, że zatrudnienie w zawodzie było najbardziej wyrazistym i najbardziej rozpowszechnionym punktem odniesienia. Wymagało ono lub stanowiło obietnicę zdobycia umiejętności i koligacji, szkoleń, kariery, zabezpieczenia społecznego, radości i spełnienia oraz określonej pozycji w społeczeństwie. Pozostaje jednak niezwykłym punktem odniesienia.

Poprzez badania zdezawuowano pojęcie pracy podstawowej/marginalnej. Zwalczanie nielegalnych form zatrudnienia nie było anachronizmem, ale raczej drugą stroną medalu w powstającym modelu państwa opiekuńczego, tworzącym powiązania pomiędzy nowymi uprawnieniami socjalnymi i nowymi formami pracy.

Analiza wykazała, że kategorie, takie jak bezrobocie czy rynek pracy, stały się praktyczne ze względów naukowych i administracyjnych, a także w odniesieniu do działalności osób organizujących swoje źródło utrzymania. Analizowano wiele sposobów odnoszenia się przez społeczeństwo do pracy, praw socjalnych i państwa, w tym popieranie, przestrzeganie, naleganie, wątpienie lub unikanie.

Wyniki projektu wskazują, że nie można zakładać, że koncepcja pracy stała się bardziej ograniczona w XX w. Chociaż została ona wyraźniej zdefiniowana i uregulowana, jego definicja obejmuje szerzy zakres działalności. Te rodzaje działalności zostały porównane, zmienione, zestawione z praca znormalizowaną lub po prostu pozostały ambiwalentne. Projekt przyczynił się do zrozumienia tego procesu poprzez ustanowienie nowych różnic i hierarchii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Praca, rynek pracy, PRODUCTION OF WORK, dobrobyt, zatrudnienie, źródło utrzymania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę