Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

THE LAST SONG — Wynik w skrócie

Project ID: 241070
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Hiszpania

Wpływ poezji trubadurów

Badanie poezji tworzonej w XIV i XV w. w Królestwie Aragonii na Półwyspie Iberyjskim dostarczyło informacji na temat redagowania, badania i interpretacji poezji trubadurów.
Wpływ poezji trubadurów
W Królestwie Aragonii poezja tworzona przez trubadurów była dostosowywana do nowych mód kulturowych w ramach procesu zachodzącego wyłącznie w Europie. Zespół finansowanego ze środków UE projektu THE LAST SONG (The Last Song of the Troubadours: Linguistic Codification and Construction of a Literary Canon in the Crown of Aragon (14th and 15th centuries)) badał ścieżki procesu rekodyfikacji, aby odsłonić nowe aspekty kanonu.

W szczególności prace opierały się na jednoczesnym analizowaniu aspektów językowych, literackich i historycznych w celu lepszego zrozumienia zmian w hiszpańskiej poezji doby renesansu i dyskursu katalońskiego poety Ausiàsa Marcha. Zespół prowadził badania w trzech kierunkach. Obejmowały one edycję i analizę dzieła Cançoner Vega-Aguiló oraz starszych źródeł, jak również dwóch przełomowych prac na temat gramatyki w poetyce: Leys d’Amors oraz Doctrina d’Acort. W ramach prac badawczych analizowano również wpływ poezji francuskiej i oksytańskiej na późnośredniowieczną literaturę katalońską, w tym na dzieła Roman de Cardenois i Diplomatari, zawierające noty na temat muzyków, żonglerów, instrumentów muzycznych i rękopisów.

Wyniki obejmowały ukończenie transkrypcji i edycji dzieła Roman de Cardenois oraz dokładną analizę językową i zebranie wszystkich utworów lirycznych Guillaume’a de Machauta. Ponadto przeprowadzono badania materiałów archiwalnych, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób francuska poezja i muzyka weszły na dwór kataloński. Dokonano transkrypcji ponad 4000 dokumentów, które zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu.

Oprócz uzupełnienia poprzednich danych, wyniki mogą być przydatne do dalszych badań. Mogą również zapewnić dodatkowe informacje na temat sposobu kształtowania mentalności społeczności dworskiej przez estetyczny i językowy kod trubadurów. W ten sposób określono intelektualne i stylistyczne tło, w którym literacka kultura Europy jest głęboko zakorzeniona.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Królestwo Aragonii, Półwysep Iberyjski, poezja trubadurów, hiszpańska poezja doby renesansu, poezja francuska i oksytańska, literatura katalońska
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę