Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

URKEW — Wynik w skrócie

Project ID: 230326
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Rozwój Wschodu i Zachodu

W ramach badania historycznego analizowano porównawczą historię gospodarczą, z naciskiem na kosmologię i kulturę, które wspierały lub ograniczały zdobywanie wiedzy na Wschodzie i na Zachodzie.
Rozwój Wschodu i Zachodu
Zespół finansowanego ze środków UE projektu URKEW (Useful and reliable knowledge in global histories of material progress in the East and the West) oparł swoje porównanie na wczesnym okresie ery nowożytnej — od objęcia tronu przez dynastię Ming do pierwszej rewolucji przemysłowej.

W ten sposób badacze doszli do wniosku, że eskalację gospodarczą i geopolityczną Zachodu można najlepiej wyjaśnić poprzez narrację historyczną. Narracja ta obejmuje od trzech do czterech wieków następujących po roku 1492. Rok ten oznaczał czas odkrywania, rozwoju i dyfuzji w Europie zachodniej.

W ramach badania pięciu pracowników akademickich zostało przygotowanych do nauczania historii świata w szkołach wyższych. Będą oni prowadzić dalsze badania w tej dziedzinie, które zapewnią globalne ujęcie historii narodowych Europy, Chin, Indii, Japonii i zachodniej Azji.

Wyniki mogą być pomocne w motywowaniu światowych instytucji szkolnictwa wyższego do włączania obowiązkowych zajęć z historii świata do ich programów nauczania.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kosmologia, URKEW, kultura, Wschód, Zachód, dynastia Ming, pierwsza rewolucja przemysłowa, historia świata
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę