Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MANANO — Wynik w skrócie

Project ID: 264710
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Wsparcie dla młodych pasjonatów nanotechnologii

Powstała sieć zrzeszająca uniwersytety, instytuty badawcze i firmy, której zadaniem jest szkolenie nowego pokolenia naukowców w dziedzinach związanych z nanotechnologią. Uczeni mają też możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia, pomocnego w rozwoju zawodowym.
Wsparcie dla młodych pasjonatów nanotechnologii
Nanotechnologia należy do najbardziej obiecujących dyscyplin technologicznych i ma potencjał, by otworzyć nowe możliwości w zasadzie przed każdym sektorem przemysłu w UE. W projekcie MANANO (Manufacturing and applications of nanostructured materials) prowadzone były oryginalne i istotne dla przemysłu badania, realizowane wspólnymi siłami przez partnerów naukowych i przemysłowych.

Dziewięć powiązanych ze sobą projektów badawczych dotyczyło opracowania nowych materiałów inżynieryjnych poprzez manipulowanie materią na poziomie nanometrowym. Nanotechnologia pozwoliła na stworzenie skutecznych narzędzi manipulowania grafenem — arkuszami zbudowanymi z pojedynczej warstwy atomów węgla, posiadającymi wyjątkowe właściwości elektroniczne. Dokładniej mówiąc, opracowano wysoce przewodzące pasty grafenowe do drukowanych obwodów elektronicznych.

Materiały grafenowe mogą jednak znaleźć zastosowanie także w optoelektronice. W ramach inicjatywy MANANO uzyskano dyspersje i tusze grafenowe poprzez staranne zdekonstruowanie grafitu. Umożliwiło to kontrolowane osadzanie przewodzących i przezroczystych cienkich warstw na różnych podłożach, które można wykorzystać do poprawy wydajności organicznych urządzeń fotowoltaicznych.

Jedna z wyjątkowych cech nanomateriałów polega na możliwości ich stosowania w niemal dowolnym sektorze przemysłu, od ogniw słonecznych po akumulatory litowo-jonowe. Wytworzono elektrody z tlenku litowo-tytanowego (LTO) i zbadano ich właściwości elektrochemiczne w ogniwach litowych. Wyniki tych prac poszerzają naszą wiedzę na temat LTO jako nieodkształcającego się materiału o długiej żywotności.

Projekt MANANO był finansowany ze środków programu Komisji Europejskiej Marie Curie, a w jego pracach uczestniczyli partnerzy naukowi i przemysłowi z Hiszpanii, Francji, Holandii, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. Jego owocem są rozwiązania posiadające znaczący potencjał komercyjny, a także umiejętności techniczne i praktyczne doświadczenie, które pomogą początkującym badaczom w rozwijaniu kariery w dziedzinie nanotechnologii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nanotechnologia, MANANO, grafen, obwody drukowane, urządzenia fotowoltaiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę