Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Związki pośredniczące w reakcji roślin na stres cieplny

Naukowy poszerzyli wiedzę na temat sposobu regulacji reakcji na stres cieplny przez cytozolowe peroksydazy askorbinianowe (cAPX) znajdujące się w komórkach roślinnych.
Związki pośredniczące w reakcji roślin na stres cieplny
Rośliny reagują na stres cieplny, wytwarzając białka chroniące przed uszkodzeniem przez reaktywne formy tlenu (ROS). cAPXs opowiadają za czyszczenie ROS w reakcji na szok termiczny, ale ich działanie nie jest dobrze poznane.

Finansowany ze środków UE projekt CAPX IN HS SIGNALING (Role of cytosolic ascorbate-peroxidases (cAPXs) in heat stress (HS) perception and in systemic HS-signaling) miał na celu lepsze poznanie zachowania trzech różnych enzymów cAPX: APX1, APX2 i APX6. Aby tego dokonać, badano genetycznie zmodyfikowane rzodkiewniki pospolite (Arabidopsis thaliana).

Uczeni przygotowali metody badawcze oparte na stworzeniu zmutowanych roślin pozbawionych jednego, dwóch lub wszystkich tych cAPX. Pozwoliło to na poznanie roli każdego z nich dzięki przyjrzeniu się "symptomom" braku enzymów w roślinach.

Uczestnicy projektu CAPX IN HS SIGNALING dowiedli, że APX2 pełni ważną rolę w produkcji nasion w czasie stresu cieplnego oraz że jest powiązany z tolerancją pyłku na ciepło. Z kolei APX6 chroni nasiona i młode rośliny przed stresem wodnym i cieplnym w czasie kiełkowania.

Naukowcy stwierdzili, że APX6 ma podstawowe znaczenie zmniejszenia poziomu ROS w roślinach narażonych na stres. Wykazali też, że APX6 oddziałuje z hormonami roślinnymi, być może za pośrednictwem czynnika transkrypcyjnego ABI4.

Prace te pomogą badaczom w określeniu mechanizmów umożliwiających nasionom, roślinom i pyłkom przystosowanie się do trudnych warunków. W dalszej perspektywie efektem może być powstanie odmian odpornych na wysokie temperatury.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Rośliny, stres cieplny, cytozolowe peroksydazy askorbinianowe, reaktywne formy tlenu, rzodkiewnik pospolity
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę