Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Liposomy jako wektory do specyficznego dostarczania leków

Terapia celowana stanowi jedno z największych wyzwań w nowoczesnej medycynie. Europejski zespół zaproponował wektory liposomalne do celowanego dostarczania leków, których działanie terapeutyczne jest wyzwalane wyłącznie przez promieniowanie świetlne.
Liposomy jako wektory do specyficznego dostarczania leków
Celem finansowanego przez UE projektu LISCOMF (Light-induced spatiotemporal control of membrane fusion for targeted therapy) było zaprojektowanie wektorów liposomalnych do dostarczania klinicznie istotnych leków do docelowych komórek in vitro. Struktura i skład wektorów będzie dobrany w taki sposób, aby mogły działać tylko pod wpływem światła z zewnątrz. Innymi słowy, indukowanie fuzji liposomalnej z plazmatyczną błoną komórkową jest wyzwalane po napromieniowaniu świetlnym.

Naukowcy wykorzystali peptydy osłonowe, które uprzednio indukowały spontaniczne fuzje liposom-liposom i przymocowali je do docelowych błon. Naukowcy najpierw wykazali kontrolę przestrzenną przyłączania liposomu do błon komórkowych i fotoindukowaną degradację osłon oraz fuzję.

W końcowym etapie projektu przeprowadzili szeroko zakrojone badania przesiewowe wektorów liposomalnych w modelu in vivo. Przebadano ponad 50 niefunkcjonalizowanych liposomów na zarodkach danio pręgowanego. Zbadano przesiewowo w dużej rozdzielczości rozmieszczenie liposomów w obrębie całego ciała. Badanie potwierdziło, że liposomy kationowe oddziałują niespecyficznie z śródbłonkiem naczyniowym, podczas gdy liposomy o średnicy >200 nm są łatwo wychwytywane przez fagocyty jednojądrzaste. Wychwyt ten udało się wyraźnie zmniejszyć poprzez PEGylację powierzchni liposomów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Liposomy, wektor, dostarczanie leku, LISCOMF, danio pręgowany
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę