Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

POLATER — Wynik w skrócie

Project ID: 295187
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Terahertzowe źródła i detektory promieniowania

Budowa wydajnych terahertzowych (THz) źródeł i detektorów promieniowania należy do najważniejszych celów współczesnej fizyki stosowanej. Znajdują one liczne zastosowania w biologii, medycynie, bezpieczeństwie i obrazowaniu nieniszczącym.
Terahertzowe źródła i detektory promieniowania
Promieniowanie THz może być generowane w mikrownękach półprzewodnikowych przy pomocy laserowania ekscytonowo-polarytonowego, gdzie dozwolone jest radiacyjne przejście THz między polarytonowymi odgałęzieniami mikrownęk. Potrzebna jest specjalnie skonstruowana mikrownękowa studnia kwantowa, zapewniająca mieszanie jasnych i ciemnych ekscytonów.

W ramach projektu POLATER (Polaritonic teraHertz devices) przygotowano szereg różnych rozwiązań, przyczyniających się do rozwoju podstaw teoretycznych w tych dziedzinach. Chodzi tu między innymi o opracowanie szczegółowej teorii i zaprojektowanie radiacyjnych przejść THz w mikrownękach kwantowych i międzypodpasmowych polarytonów THz, a także wytworzenie zestawu mikrownęk z efektywnymi polarytonowymi przejściami THz.

Naukowcy przeprowadzili modelowanie, zbudowali i przeanalizowali teoretycznie mikrownęki o różnej konstrukcji. Badano struktury z GaAs, InAs oraz GaN. Przeprowadzono analizę polarytonowego obszaru aktywnego THz, opartego na studniach kwantowych, przewodach kwantowych i kropkach kwantowych o złamanej symetrii. Zespół opracował i wytworzył nowy rodzaj wnęki opartej o cylindryczne plazmony Tamm.

Naukowcy wytworzyli i scharakteryzowali strukturę złożoną z wielu studni kwantowych z polarytonowymi emiterami na bazie monowarstw InAs. Struktura ta cechuje się wyraźnym modem nadpromienistym, który można wykorzystać do budowy emiterów THz.

W projekcie POLATER opracowano polarytonowe struktury kaskadowe. Ważnym osiągnięciem jest stworzenie teorii bozonowego lasera kaskadowego, w którym każdy polaryton wtryskiwany do urządzenia emituje kilka fotonów THz.

Na publiczne postrzeganie THz wpłynął szereg artykułów prasowych, opisujących możliwości obrazowania przez odzież oraz wykrywania materiałów wybuchowych i broni. Potencjalne zastosowania promieniowania THz są jednak dużo szersze. Może ono umożliwić bezpośrednie badanie podstawowych właściwości i mechanizmów działania organizmów żywych, na przykład w oparciu o analizę konformacyjnych zmian struktury białek, powłoki hydratacyjnej białek i DNA. Stworzenie niedrogich, niezawodnych, skalowalnych i przenośnych źródeł i detektorów promieniowania THz pozwoliłoby w przyszłości na upowszechnienie tego rodzaju technologii.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Terahertz, źródła promieniowania, detektory, polaryton, mikrownęki kwantowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę