Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

STEMCAM — Wynik w skrócie

Project ID: 251186
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Węgry

Peptydy w badaniach nad komórkami macierzystymi

Europejscy naukowcy wykorzystali bazującą na komórkach macierzystych metodę identyfikacji związków, które mogą promować różnicowanie komórek. Związki takie mogą być wykorzystane w leczeniu regeneracyjnym do indukowania naprawy tkanek.
Peptydy w badaniach nad komórkami macierzystymi
Komórki macierzyste, takie jak zarodkowe komórki macierzyste (ESC) oraz indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPSC), stanowią potężne i tanie narzędzia do odkrywania leków oraz badań przesiewowych toksyczności. Ich zdolność różnicowania do poszczególnych linii komórkowych sprawia, że mogą być użyte do badania mechanizmów i szlaków chorób.

Odkrycie molekularnych regulatorów układu nerwowego lub regeneracji serca może pomóc naukowcom w stworzeniu nowych strategii leczenia różnych chorób. Mając to na uwadze, uczestnicy finansowanego przez UE projektu STEMCAM (A IAPP on the Role of NCAM in Stem Cell Differentiation) przebadali rolę cząsteczek adhezyjnych (NCAM) komórek nerwowych i powiązanych czynników wzrostu w utrzymaniu, przetrwaniu oraz różnicowaniu iPSC.

Naukowcy skupili się zwłaszcza na różnicowaniu iPSC w kierunku linii neuronalnych i mięśnia sercowego, w porównaniu z różnicowaniem ESC. W tym celu uczestnicy projektu działali na rzecz długoterminowej współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim, aby wykorzystać wiedzę ekspertów i jej komplementarność do badań oraz zastosowań komórek macierzystych.

Naukowcy przyjęli interdyscyplinarne podejście z użyciem technik od obrazowania i biologii molekularnej do elektrofizjologii i chemii peptydów. Skorzystali z innowacyjnych peptydów naśladujących NCAM oraz czynniki wzrostu. Przebadali również przesiewowo liczne związki promujące różnicowanie neuroektodermalne lub mezodermalne. Zidentyfikowano pięć peptydów wpływających na różnicowanie neuronów i dwa peptydy ze znacznym wpływem na kardiomiogenezę.

Niewątpliwie problem bezpieczeństwa terapii bazujących na iPSC oraz ESC w leczeniu różnych chorób układu nerwowego lub serca budzi wiele obaw. Ponadto istnieją przeciwwskazania natury etycznej, dotyczące pozyskiwania i wykorzystania ESC do interwencji klinicznych. Mimo to stanowią one nieocenione narzędzie badawcze do tworzenia strategii leczenia zaburzeń neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera lub Parkinsona.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Peptydy, komórki macierzyste, iPSC, ESC, NCAM, układ nerwowy, serce, choroby neurodegeneracyjne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę