Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

POLARIS — Wynik w skrócie

Project ID: 316331
Źródło dofinansowania: FP7-REGPOT
Kraj: Portugalia

Wsparcie dla infrastruktury nanomedycznej w Portugalii

W ramach pewnej unijnej inicjatywy wzmocniono infrastrukturę oraz strategie informacyjne i innowacyjne w dziedzinie badań materiałowych prowadzonych w Portugalii. Głównym celem było podniesienie poziomu badań naukowych i wsparcie komercjalizacji ich wyników.
Wsparcie dla infrastruktury nanomedycznej w Portugalii
Uniwersytet w Minho znajduje się w północnej Portugalii, w jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów kraju. Działająca na Wydziale Materiałoznawstwa i Inżynierii grupa ds. badania biomateriałów, materiałów biodegradowalnych i biomimetycznych (3Bs) jest znana z wysokiego poziomu prac i stosowania innowacyjnych metod w dziedzinie przetwarzania biomateriałów w skali makro i mikro. Jej prace badawcze dotyczą głównie technologii medycyny regeneracyjnej, w tym biomateriałów, komórek macierzystych i inżynierii tkankowej. W rozwoju medycyny w dziedzinie diagnostyki i leczenia wykorzystywana jest jednak nanostrukturyzacja biomateriałów, co oznacza konieczność opracowywania nowych technologii.

W tym kontekście, celem projektu POLARIS (Unlocking the research potential of 3Bs Group, University of Minho, in nanomedicine field to strengthen its competitive position at the European level), finansowanego ze środków UE, było umocnienie potencjału badawczego 3Bs w dziedzinie nanomedycyny. W ramach inicjatywy zatrudniono doświadczonych badaczy i pracowników technicznych specjalizujących się w nanomedycynie oraz nawiązano współpracę z wiodącymi instytucjami europejskimi (Uniwersytet Techniczny Chalmers, Instytut Systemów Inteligentnych im. Maxa Plancka, University College Dublin oraz Uniwersytet Strathclyde Glasgow).

Założeniem projektu było podniesienie potencjału badawczego 3Bs w zakresie metod samoorganizacji, biofunkcjonalizacji nanocząstek oraz narzędzi do charakterystyki powierzchni i nanowytwarzania. W tym celu zakupiono szereg instrumentów (AFM, urządzenia litograficzne, analizator elektrokinetyczny) do przetwarzania i badania nanostrukturalnych biomateriałów i nanobiomateriałów.

Dużo wysiłku włożono w organizację warsztatów i szkoleń. Pomogły one uczonym w poszerzeniu wiedzy na temat nanotechnologicznego manipulowania materiałami i ich oddziaływaniem z komórkami. Udoskonalono też standardy ochrony praw własności intelektualnej i innowacji w 3Bs, pomagając tej instytucji w pozyskiwaniu środków i zwiększeniu konkurencyjności na arenie europejskiej.

Projekt POLARIS przyczynił się do znaczącego zwiększenia oferty usług świadczonych innym instytucjom naukowym i podmiotom przemysłowym. Jednocześnie podniesiono poziom badań, czego dowodem są publikacje ukazujące się w bardziej prestiżowych czasopismach oraz pozyskanie znacznie większych środków na finansowanie badań.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Portugalia, nanomedycyna, infrastruktura, badania materiałowe, biomateriały, nanocząstki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę