Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

TRUST — Wynik w skrócie

Project ID: 240923
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Francja

Powiązania między współpracą, ekonomią i instytucjami

W ramach jednego z projektów finansowanych przez UE zajęto się opracowaniem nowego podejścia do podejmowania decyzji ekonomicznych z uwzględnieniem wartości moralnych opartych na współpracy, na przykład zaufania. Badacze przyjrzeli się też kwestiom kształtowania wartości kulturowych i społecznych przez otoczenie gospodarcze i politykę publiczną.
Powiązania między współpracą, ekonomią i instytucjami
Prace projektu TRUST (Culture, cooperation and economics) dotyczyły dwukierunkowych związków przyczynowo-skutkowych między kulturą współpracy, ekonomią i instytucjami. Przy pomocy innowacyjnych metod, badacze śledzili nastawienia społeczne i ekonomiczne w Internecie, dostarczając społeczeństwu obywatelskiemu nowych instrumentów zwrotnych do śledzenia współpracy społecznej i gospodarczej. Wprowadzono też nowe narzędzia do szacowania wpływu polityki gospodarczej na nastawienia społeczne.

W pierwszej części projektu zajęto się oceną wpływu przyczynowo-skutkowego współpracy na decyzje ekonomiczne i poczucie zadowolenia. Analizowano znaczenie zaufania w wymianach gospodarczych oraz wpływ współpracy na zadowolenie.

Wyniki projektu opublikowano w kilku pismach naukowych oraz w formie artykułów roboczych. W jednym z artykułów postulowano, że dziedziczone zaufanie wyjaśnia istotną część rozwoju gospodarczego, zwiększając całkowitą produktywność czynników produkcji i wspomagając gromadzenie kapitału ludzkiego i fizycznego.

W dwóch artykułach w pismach naukowych wskazano, że występuje silna korelacja ujemna między rządową regulacją rynków produktowych i rynków pracy a zaufaniem. Badacze poruszają jedno z kluczowych zagadnień w badaniach nad poglądami politycznymi: dlaczego obywatele krajów źle rządzonych domagają się większych interwencji rządu?

Implikacje modelu przetestowano na danych krajowych i indywidualnych dotyczących zaufania, poglądów na temat roli rządu i zmian w poglądach podczas transformacji postsocjalistycznej. Badano też znaczenie zaufania i kapitału społecznego dla struktur państwa opiekuńczego i prospołecznych podstaw współpracy w gospodarce wytwarzania społecznego.

W drugiej części projektu skoncentrowano się na wpływie polityki gospodarczej na nastawienia społeczne. Opublikowano artykuły dotyczące kluczowych wyznaczników ekonomicznych transmisji kulturowej oraz wpływu polityki miejskiej na budowania zaufania społecznego wśród sąsiadów.

Badacze dowiedli znaczenia polityki edukacyjnej dla rozwijania zachowań prospołecznych, wykorzystując kilka zestawów danych do pokazania wpływu praktyk nauczania na poglądy studentów oraz organizację firm i instytucji. Dane wskazują, że postępowa edukacja promuje budowanie kapitału społecznego.

Przeanalizowano też długoterminowy wpływ gospodarczy interwencji we wczesnym dzieciństwie. Wyniki wykazały, że dorośli z grupy objętej interwencją osiągają znacząco lepsze wyniki na rynku pracy i lepszą pozycję społeczną od osób z grupy kontrolnej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Współpraca, ekonomia, instytucje, TRUST, nastawienia społeczne, przekonania
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę