Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

LIMOD — Wynik w skrócie

Project ID: 240809
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Irlandia

Krwawa spuścizna I wojny światowej

Jeden z projektów finansowanych przez UE zajął się badaniem okresu końca I wojny światowej i następujących po niej krwawych konfliktów, w odróżnieniu od wcześniejszych badań kładąc nacisk na aspekty porównawcze i międzynarodowe.
Krwawa spuścizna I wojny światowej
Czy I wojna światowa rzeczywiście zakończyła się w listopadzie 1918 r.? Za cel projektu LIMOD (The limits of demobilization, 1917-1923: Paramilitary violence in Europe and the wider world) przyjęto dostarczenie odpowiedzi na to pytanie z perspektywy uwzględniającej również Europę Wschodnią i regiony poza Europą. Badania I wojny światowej są zazwyczaj organizowane według kryteriów tożsamości narodowej lub różnic etnicznych, a nieproporcjonalnie duża część literatury przedmiotu jest poświęcona Francji, Niemcom i Wielkiej Brytanii.

Uczestnicy projektu wnieśli wkład w budowanie obrazu globalnej historii lat bezpośrednio po I wojnie światowej, który pomimo niedawnych prac w tym kierunku nadal jest niekompletny. I wojna światowa jako zjawisko historyczne przekraczała granice państwowe, a jej spuścizna miała wiele wspólnych motywów.

W Europie Wschodniej konsekwencje okresu powojennego wraz z krwawymi konfliktami, rewolucjami i wojnami domowymi od 1917 r. do wczesnych lat 20. przyniosły łącznie cztery miliony ofiar. Wpływ na tak niespokojne przejście od wojny do pokoju miały również silne ruchy antykolonialne i agresywne reakcje na nie w różnych częściach świata.

Badacze analizowali te konflikty z użyciem metod empirycznych i porównawczych. Podjęto próbę wyjaśnienia, dlaczego w niektórych państwach działania wojenne trwały jeszcze długo po 1918 r., podczas gdy w innych przejście do sytuacji pokojowej było znacznie skuteczniejsze.

Prace projektu objęły analizy zróżnicowanego zestawu przypadków, między innymi Polski, Irlandii, krajów bałtyckich, Imperium Osmańskiego, Indii i Środkowego Wschodu. Badacze przyglądali się też państwom biorącym udział w wojnie, w tym Australii, Chinom, Japonii, krajom Ameryki Łacińskiej i Stanom Zjednoczonym.

Projekt LIMOD pozwolił uzyskać pełniejszy obraz stanu społeczeństw w różnych regionach świata w okresie powojennym, przyczyn tak powszechnego kontynuowania walk i długofalowej spuścizny I wojny światowej.

Najważniejsze wyniki projektu opublikowano w artykułach w pismach naukowych, monografiach i dwóch pracach zbiorowych. Kolejna monografia oczekuje na publikację.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

I wojna światowa, krwawe konflikty, międzynarodowe, LIMOD, powojenne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę