Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

GHG — Wynik w skrócie

Project ID: 230489
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Krytyczny przegląd ochrony i promowania zdrowia na świecie

Globalizacja ciągle zmienia warunki zdrowotne na całym świecie, co wymaga nowych form zarządzania, aby sprostać zmodyfikowanym potrzebom zdrowotnym na świecie. Unijna inicjatywa w samą porę dostarczyła wiedzy dotyczącej globalnego zarządzania zdrowiem (GHG).
Krytyczny przegląd ochrony i promowania zdrowia na świecie
Globalizacja przekształca wzorce zdrowia i choroby na całym świecie, jak również metody podejmowania decyzji dotyczących zdrowia. W rezultacie społeczności związane ze służbą zdrowia w różnych krajach potrzebują bliższej współpracy, aby radzić sobie z szerszym zakresem problemów niż kiedykolwiek przedtem. Obecnie szeroko stosowana w badaniach, polityce i praktyce koncepcja GHG skupia się na kolektywnej ochronie oraz promowaniu zdrowia w świecie o zwiększającej się globalizacji. Mimo to postępy GHG są powolne.

Aby rozwiązać ten problem, uczestnicy finansowanego przez UE projektu GHG (The transformation of global health governance: Competing worldviews and crises) postanowili lepiej zrozumieć i wyjaśnić stagnację w sprawie GHG.

Partnerzy projektu przeprowadzili analizę porównawczą, obejmującą różne spojrzenia i problemy dotyczące zdrowia. Koncentrowano się na chorobach zakaźnych, będących głównym problemem GHG, oraz chorobach niezakaźnych i innych niż choroby problemach zdrowotnych, aby rozszerzyć analizę i zwiększyć zasięg GHG.

Członkowie zespołu dokonali licznych ważnych odkryć. GHG nie jest jednolitym schematem, lecz obejmuje kilka konkurujących wizji i planów o własnym porządku i określonych liniach polityki. Szczególnie zarysowane jest planowanie zagadnień zdrowotnych w zakresie praw człowieka, bezpieczeństwa, ekonomii, rozwoju międzynarodowego i bazującej na dowodach medycyny. Różne plany kładą różny nacisk na poszczególne problemy zdrowotne, a niektórym zagadnieniom przypisują dominującą rolę. Brak spójnego planu jest ważnym problemem GHG, a konkurujące plany i spojrzenia są przyczyną braku postępów. Planowanie umożliwia przenoszenie zagadnień zdrowotnych do innych obszarów polityki, co może zwiększyć szanse powodzenia w polityce i zarządzaniu.

Uczestnicy projektu GHG przyczynili się do postępów w dziedzinie GHG. W ten sposób położono podwaliny pod bardziej krytyczne podejście do GHG i zapoczątkowano świadomą debatę o jego docelowym kształcie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zdrowie, globalizacja, zarządzanie zdrowiem na całym świecie, choroby
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę