Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ALREG — Wynik w skrócie

Project ID: 230267
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Nowe wnioski usprawniające zarządzanie przepisami

Najnowsze badania nad oceną wpływu zarządzania przepisami w UE pozwoliły przygotować grunt dla stworzenia lepszej struktury regulacyjnej całego bloku.
Nowe wnioski usprawniające zarządzanie przepisami
Prawa i przepisy stanowią jeden z fundamentów sprawnej UE, wpływając na dziedziny sięgające od napędzania innowacji i wspomagania biznesu po przeciwdziałanie zmianom klimatu i dążenie do podnoszenia standardu życia. Ważne jest jednak monitorowanie działań regulacyjnych prowadzonych przez rządy i sprawdzanie, czy i w jakim zakresie przekładają się one na pozytywne zmiany praktyczne.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu ALREG (Analysing learning in regulatory governance) zbadano procesy tworzenia prawa w kilku krajach UE: Danii, Holandii, Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Realizując wyznaczone cele, przeprowadzono analizy wpływu, stworzono zestawienia istniejących przepisów i dokonano metaanalizy studiów przypadku.

Badacze dokumentowali zmiany na lepsze w przepisach i zmiany wprowadzane dzięki takim ulepszonym przepisom, aby przygotować nowe architektury zarządzania tworzeniem prawa. Dążono do zwiększenia konkurencyjności środowiska prawodawczego i zapewnienia szerokiej legitymizacji społecznej różnych systemów zasad. Badano między innymi, czy wprowadzone przepisami koszty i zobowiązania administracyjne są uzasadnione, szczególnie podczas kryzysów gospodarczych.

Ogólnie stwierdzono, że ocena bieżącego wpływu przepisów mająca ustalić koszty i korzyści nowych przepisów dla gospodarki, środowiska i społeczeństwa ujawniła liczne niedociągnięcia. Ustalono, że skuteczne oceny wpływu i środki regulacyjne muszą być formułowane w kontekście politycznym i administracyjnym oraz wspomagane przez międzynarodowe inicjatywy edukacyjne dotyczące formułowania przepisów.

Wyniki projektu przyniosły nowatorskie miary efektywności przepisów i pozwoliły zmienić podejście prawodawców do oceny wpływu przepisów, ułatwiając też zdobywanie wiedzy o przepisach w różnych krajach. Wnioski projektu ALREG udostępniono licznym stronom zainteresowanym, w tym organizacjom obywatelskim, stowarzyszeniom biznesu i urzędnikom pracującym z przepisami, jak również innym zainteresowanym poprzez konferencje i publikacje. Przeprowadzone badania przyniosły też korzyści dla bezpośrednich beneficjentów projektu, w tym instytucji UE, Banku Światowego, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz rządu holenderskiego, kładąc podwaliny pod ulepszenie europejskiego środowiska prawodawczego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zarządzanie przepisami, prawa, przepisy, ALREG, oceny wpływu, prawodawstwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę