Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SECO — Wynik w skrócie

Project ID: 227793
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Włochy

Nowe metody obsługi złożonych procesów wyszukiwania w sieci

Aktualnie nie istnieje żaden system oprogramowania, który może obsługiwać złożone zapytania wprowadzane przez użytkowników lub przetwarzać odpowiedzi. Aby rozwiązać ten problem, w ramach inicjatywy UE badano nową dziedzinę obliczeń związanych z wyszukiwaniem.
Nowe metody obsługi złożonych procesów wyszukiwania w sieci
W Internecie nie można znaleźć odpowiedzi na złożone zapytania, takie jak: "Gdzie mogę wziąć udział w interesującej konferencji z mojej dziedziny, która odbywa się w pobliżu słonecznej plaży?", pomimo faktu, że w sieci dostępne są wszystkie potrzebne informacje. Wyszukiwarki mogą odpowiadać tylko na zapytania ogólne lub specyficzne dla danej dziedziny.

Zespół finansowanego ze środków UE projektu SECO (Search computing) zaproponował obliczenia związane z wyszukiwaniem jako nową multidyscyplinarną dziedzinę badań, która zapewni abstrakcje, podstawy, metody oraz narzędzia potrzebne do udzielenia odpowiedzi na to i wiele innych, podobnych zapytań.

Partnerzy projektu wykorzystali charakterystykę usług wyszukiwania do opracowania języków zapytań, planów wykonywania zapytań, technik optymalizacji planów, narzędzi do konfiguracji zapytań oraz badawczych interfejsów użytkownika. Obejmują one szeroki zakres funkcji, od teorii po zastosowania w dziedzinie zarządzania danymi, interakcji z użytkownikiem oraz inżynierii oprogramowania.

W szczególności opracowano nowe metody pozwalające na rozwinięcie teorii "rank-join". Metody te były wspierane przez otwartą architekturę w celu skutecznego wykonywania zapytań obliczeniowych. Badacze przetestowali kilka sposobów prezentowania złożonych wyników użytkownikom w ramach struktury płynnych zapytań, w której wyniki zapytań są dostosowywane do zmieniających się potrzeb użytkownika. Poprzez skupienie się na modelowaniu usługi wyszukiwania naukowcy wprowadzili model zbiorczej bazy usług.

Wyniki projektu przedstawiono w około 100 publikacjach, wiodących międzynarodowych czasopismach branżowych oraz materiałach konferencyjnych. Ponadto w ramach projektu SECO zorganizowano osiem międzynarodowych warsztatów i wydano cztery książki.

Konsorcjum projektu SECO uzyskało w Stanach Zjednoczonych patent na metodę wyodrębniania, łączenia i oceny wyników zwracanych w wyszukiwarce.

Naukowcy z zespołu projektu SECO zaproponowali obliczenia związane z wyszukiwaniem jako skuteczne rozwiązanie do zarządzania złożonymi zapytaniami poprzez dynamicznie wybierane, współpracujące ze sobą usługi wyszukiwania. Dzięki temu użytkownicy będą w stanie wyszukać informacje w preferowanych przez siebie wyszukiwarkach w odpowiedzi na złożone zapytania.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wyszukiwanie w internecie, zapytania, obliczenia związane z wyszukiwaniem, SECO
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę