Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SORTING — Wynik w skrócie

Project ID: 208068
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Hiszpania

Wpływ zbiorowego talentu na produktywność w miejscu pracy

Wysoko wykwalifikowani pracownicy są bardzo poszukiwani, ponieważ są bardziej produktywni; ale czy ta produktywność jest przenoszona na inne osoby, gdy pracownik jest otoczony równie kompetentnymi współpracownikami? W ramach unijnej inicjatywy szukano odpowiedzi na to pytanie.
Wpływ zbiorowego talentu na produktywność w miejscu pracy
Aby poprawić wyniki, zwiększyć wydajność oraz sprostać zapotrzebowaniu na wyspecjalizowane szkolenia lub umiejętności, przedsiębiorstwa, niezależnie od modelu działania i rozmiaru, wkładają wiele wysiłku i zasobów w budowanie wysoce wykwalifikowanej siły roboczej i zespołów pracowników. Przyciąganie najlepszych pracowników, zbieranie ich w jednych miejscu i zapewnianie im atrakcyjnych warunków finansowych wydaje się kwestią oczywistą, ponieważ wykwalifikowany pracownik wnosi znaczącą wartość ekonomiczną jako kapitał ludzki. Jednak ekonomiści nie znaleźli dowodów potwierdzających wpływ takiej komplementarności na całą gospodarkę.

Zespół finansowanego ze środków UE projektu SORTING (The role of sorting for estimation, market design and development) badał prawdziwość założenia, że pracownicy nie zawsze są bardziej produktywni, gdy pracują z zespołem wysoko wykwalifikowanych współpracowników.

Partnerzy projektu wykorzystali dane z zakładów ubezpieczeń społecznych, aby zbadać wynagrodzenie z perspektywy pojedynczego pracownika oraz z perspektywy charakterystyki miejsca pracy. Nie znaleźli żadnych znaczących powiązań pomiędzy tymi dwiema kwestiami, przez co odrzucili dowody wskazujące na występowanie komplementarności.

Zespół projektu SORTING odkrył, że praca w lepszym przedsiębiorstwie rzeczywiście zwiększa produktywność pracowników, co niekoniecznie idzie w parze z wyższym wynagrodzeniem. Ponadto produktywny pracownik może otrzymywać niższe wynagrodzenie w firmie o wiodącej pozycji.

Aby wyeliminować problem wpływu metodologii, naukowcy zaproponowali rozwiązanie zapewniające prawidłową interferencję danych. Ważna jest właściwa ocena silnych punktów komplementarności w celu określenia braków w zespołach, które zostały nieodpowiednio dobrane, lub zasobów, które zostały nieodpowiednio przydzielone.

Wyniki projektu SORTING pokazały, w jakim stopniu tworzenie zespołów utalentowanych pracowników wpływa na konkurencyjność rynku pracy, zarobki oraz produktywność.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Produktywność, miejsce pracy, wysoko wykwalifikowani pracownicy, siła robocza, SORTING
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę