Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Obrazowanie w skali mikronowej

Przełom technologiczny w dziedzinie ogniskowania optycznego powinien przyczynić się do zrewolucjonizowania obrazowania, a także metod wykonywania biopsji.
Obrazowanie w skali mikronowej
W wielu zastosowaniach biomedycznych, takich jak mikroskopia optyczna czy nanochirurgia laserowa, potrzebne jest skupianie światła w skali mikronowej. Niejednorodność tkanek biologicznych powoduje jednak rozpraszanie światła i uniemożliwia skuteczne ogniskowanie. W efekcie zastosowanie mikroskopów optycznych jest aktualnie ograniczone do powierzchownego badania próbek. Coraz więcej dowodów wskazuje jednocześnie, że to nieuporządkowane rozpraszanie można kontrolować przy pomocy kształtowania przodu fali w wysokiej rozdzielczości.

W ramach projektu NOLIMIT (Nonlinearity-assisted optical focusing and imaging deep inside scattering media), finansowanego ze środków UE, opracowano nową metodę, opartą na matrycy do transmisji fotoakustycznej (PA), umożliwiającą obrazowanie oraz kontrolę światła. Urządzenie składa się z konwencjonalnego systemu tomograficznego PA, wyposażonego w wysokorozdzielczy, sterowany komputerowo przestrzenny modulator światła. Głównym celem prac było pokonanie ograniczeń rozdzielczości, cechujących techniki optycznego obrazowania głębokich tkanek, oraz udoskonalenie obrazowania mikroskopowego.

Przy pomocy matrycy transmisji PA uczeni byli w stanie skupić światło na dowolnym celu w nieprzezroczystej próbce i w dowolnym położeniu w dużym polu widzenia. Modulacja sygnału fotoakustycznego umożliwiła obrazowanie pochłaniających struktur, niewidzialnych dla konwencjonalnych instrumentów.

Ponadto konsorcjum opracowało technikę obrazowania endoskopowego i pasywnego obrazowania akustycznego, umożliwiającą generowanie obrazów przy pomocy obiektywów lub konwencjonalnych skanerów. Technika ta ma duży potencjał w zakresie miniaturyzacji sond do medycznego obrazowania endoskopowego.

Osiągnięcia naukowe będące owocem projektu NOLIMIT pozwoliły na przezwyciężenie ograniczeń dotyczących rozdzielczości technik obrazowania optycznego głębokich tkanek i powinny przyczynić się do udoskonalenia obrazowania biomedycznego. Uczeni mają nadzieję, że już wkrótce będzie na przykład możliwe obserwowanie rozwoju zarodka przez nieprzezroczystą skorupę jaja.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Obrazowanie, ogniskowanie optyczne, mikroskopia, rozdzielczość, transmisja fotoakustyczna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę