Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DES-MOLD — Wynik w skrócie

Project ID: 314581
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Hiszpania

Inteligentne narzędzie umożliwia optymalizację formowania wtryskowego tworzyw sztucznych

Dzięki pewnemu unijnemu projektowi tworzenie form o złożonych kształtach stanie się prostsze.
Inteligentne narzędzie umożliwia optymalizację formowania wtryskowego tworzyw sztucznych
Projektowanie nowej formy jest skomplikowanym procesem, wymagającym starannego doboru materiałów, zastosowania odpowiednich czujników kontrolnych i dokładnej regulacji parametrów obróbki. Cały ten proces może być kosztowny i czasochłonny, co stanowi utrudnienie dla europejskiego przemysłu formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, który zmaga się z coraz intensywniejszą konkurencją ze strony nowych rynków.

W ramach projektu DES-MOLD (Feature-based design and modelling for injection-molding optimization), finansowanego ze środków UE, powstał inteligentny, oparty na wiedzy system do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. Narzędzie to powinno przyczynić się do zwiększenia produktywności, ograniczenia odpadów i obniżenia kosztów. To z kolei powinno przynieść korzyści łańcuchowi wartości sektora formowania wtryskowego dzięki zmniejszeniu nadkładów na optymalizację prototypów i procesów oraz stworzeniu zindywidualizowanych produktów wysokiej jakości.

Narzędzie opracowane w ramach inicjatywy DES-MOLD łączy wszystkie zmienne sterowania produktem na podstawie danych empirycznych pochodzących z projektów przemysłowych i danych symulacyjnych we wszechstronny system oparty na wiedzy. System wykorzystuje zarówno wnioskowanie oparte o przypadki, jak i argumentację obliczeniową. Algorytm wnioskowania wskazuje, w którym miejscu formy należy umieścić czujniki na podstawie wcześniejszych przypadków, a narzędzie symulacyjne pokazuje odpowiednie miejsca na ekranie. System nie tylko pomaga w optymalizacji projektu części, ale także zapewnia kontrolę nad procesem dzięki czujnikom umieszczonym w formie. Udostępnia też narzędzie do tworzenia modeli statystycznych i klasyfikacji partii produkcyjnych w oparciu o dane dostarczane przez czujniki znajdujące się w gnieździe formy.

DES-MOLD to multidyscyplinarne środowisko pomagające firmom w optymalizacji procesu formowania wtryskowego. Już od początkowych etapów projektowania pozwala ono inżynierom zarządzać i wymieniać się wiedzą i danymi. Udostępnia też zalecenia, dzięki którym produkty mogą spełnić wymagania stawiane przez użytkowników końcowych, umożliwiając jednocześnie rejestrowanie prowadzonych dyskusji i podejmowanych decyzji.

Zaawansowany, oparty na wiedzy system DES-MOLD niewątpliwie przyczyni się do poprawy produktywności, ograniczenia ilości odpadów i obniżenia kosztów związanych z formowaniem wtryskowym. Dzięki temu europejskie firmy zajmujące się formowaniem wtryskowym tworzyw sztucznych i wytwarzaniem form będą mogły utrzymać przewagę nad konkurencją.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Tworzywa sztuczne, formowanie wtryskowe, czujniki sterujące, system oparty na wiedzy, sterowanie procesem
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę