Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Identyfikacja i sekwencjonowanie dwóch patogenów ryb

Badacze z UE wykonali sekwencjonowanie genomu dwóch bakterii powodujących choroby u ryb hodowlanych oraz wywołujących starty w przemyśle akwakultury.
Identyfikacja i sekwencjonowanie dwóch patogenów ryb
Akwakultura to rozwijająca się branża odgrywająca ważną rolę w zaspakajaniu potrzeb żywieniowych rosnącej globalnej populacji. Patogeny atakujące ryby hodowlane mają duży wpływ na realizację tego celu.

Poprzez zidentyfikowanie i zbadanie różnych typów patogenów atakujących ryby hodowlane naukowcy ułatwiają przedstawicielom tego przemysłu zarządzać takim zagrożeniem oraz go eliminować. W ramach finansowanego przez UE projektu CHLAFISH (Novel fish pathogens of the Chlamydiae: Genomic, proteomic and metabolomic investigations) wykorzystano genomikę w celu zidentyfikowania bakterii u parzydełkowców Chlamydiae, która negatywnie wpływa na wysokiej jakości hodowlane gatunki ryb w Morzu Śródziemnomorskim.

Naukowcy zidentyfikowali trzy gatunki bakterii powodujące cysty na skrzelach (epitheliocystis) dwóch cennych gatunków żyjących w akwakulturach: dorady i morszela. Przed przeprowadzeniem badania oba gatunki bakterii nie były znane naukowcom.

Jednym z najbardziej wartościowych wniosków projektu było wykonanie roboczej sekwencji genomu dwóch nowych bakterii (Ca. ichthyocystis i Ca. Endozoicomonas cretensis). Naukowcy po raz pierwszy zidentyfikowali czynniki przyczynowe cysty skrzelowej.

Wyniki tego projektu pogłębiły zrozumienie różnorodności patogenów atakujących ryby hodowane. W przyszłości pomoże to w leczeniu i kontrolowaniu tych patogenów w komercyjnych systemach akwakultury.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Patogeny ryby, bakterie, ryby hodowlane, akwakultura, CHLAFISH, Chlamydiae, cysty skrzelowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę