Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

DIGIDEAS — Wynik w skrócie

Project ID: 201853
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Niderlandy

Wpływ digitalizacji na dane osobowe oraz związane z tym kontrowersje społeczne i etyczne

Digitalizacja niesie ze sobą szereg implikacji i wiąże się z pewnymi problemami, jeżeli chodzi o dane osobowe. W ramach pewnej unijnej inicjatywy badano te kwestie w odniesieniu do cyfrowego zarządzania tożsamością (IDM).
Wpływ digitalizacji na dane osobowe oraz związane z tym kontrowersje społeczne i etyczne
Zdigitalizowane dane osobowe są rejestrowane w zawrotnym tempie. Decydenci starają się starannie rozważać problemy społeczne i etyczne dotyczące tożsamości cyfrowych. Potrzebna jest jednak systematyczna analiza, aby móc dokładniej poznać podstawowe prawa oraz powiązania między technologią i społeczeństwem, etyką i normami.

Celem finansowanego ze środków UE DIGIDEAS (Social and ethical aspects of digital identities. Towards a value sensitive identity management) było poszerzenie wiedzy i zwiększenie świadomości na temat aspektów społecznych i etycznych IDM, a także uzyskanie nowych informacji dotyczących roli digitalizacji we współczesnych koncepcjach tożsamości.

Aby tego dokonać, uczestnicy projektu DIGIDEAS sięgnęli do wielu różnych dziedzin, począwszy od badań nad monitoringiem po filozofię technologii. Dziedziny te badano w kontekście rzeczywistych zmian i problemów dotyczących IDM.

Partnerzy projektu przeprowadzili interdyscyplinarne badania skupiające się na czterech konkretnych obszarach, w których zmiany dotyczące digitalizacji mają kluczowe znaczenie dla przekształcania praktyk w zakresie IDM i wpływają na tożsamość.

Pierwszy z nich odnosił się do wprowadzania i stosowania nowych technologii cyfrowych i narzędzi do monitorowania serwisów społecznościowych przez służby porządkowe w Rumunii i Holandii, a także sposobu przekształcania przez nie działalności służb porządkowych oraz pojęcia "osoby podejrzanej".

Po drugie, zespół DIGIDEAS badał wprowadzanie i wykorzystywanie nowych systemów rejestrowania i udostępniania informacji w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz zapobiegania przestępczości wśród nieletnich, w tym w szczególności klasyfikację i profilowanie ryzyka u dzieci z grup zagrożonych.

Uczeni analizowali również używanie cyfrowych narzędzi do identyfikacji, weryfikacji i profilowania ryzyka w zarządzaniu ruchem migracyjnym i transgranicznym, koncentrując się na ich wpływie na postrzeganie i traktowanie imigrantów i podróżnych jako osób zagrożonych lub stwarzających zagrożenie.

Uczeni analizowali wreszcie korzystanie z serwisów społecznościowych i narzędzi internetowych do profilowania i docierania do konsumentów, koncentrując się na dzieciach oraz strategiach i narzędziach używanych przez rodziców i inne zainteresowane strony do ochrony dzieci w internecie.

Projekt DIGIDEAS dowiódł, że nowoczesna technologia ma przemożny wpływ na postrzeganie ryzyka. Używanie takich narzędzi technologicznych jest ponadto legitymizowane, aby moralnie uzasadnić bardziej intensywne monitorowanie, udostępnianie informacji i stosowanie odpowiednich systemów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Digitalizacja, dane osobowe, zarządzanie tożsamością, tożsamości cyfrowe, DIGIDEAS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę