Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CONTACTS — Wynik w skrócie

Project ID: 230310
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Niderlandy

Powiązania między kontaktem językowym w otoczeniu wielojęzycznym a językoznawstwem historycznym

W ramach pewnej unijnej inicjatywy badano kontakt językowy, aby przyczynić się do rozwoju dziedziny językoznawstwa historycznego.
Powiązania między kontaktem językowym w otoczeniu wielojęzycznym a językoznawstwem historycznym
Finansowany ze środków UE projekt CONTACTS (Traces of contact: Language contact studies and historical linguistics) miał na celu określenie kryteriów umożliwiających wykorzystywanie wyników badań nad kontaktem językowym w pracach z dziedziny językoznawstwa historycznego.

Zespół projektu CONTACTS koncentrował się na pięciu tematach: dawna historia Ameryki Południowej; rozwój wielojęzyczności w Surinamie; dawne języki w wielojęzycznej Holandii; wielojęzyczne przetwarzanie i konwergencja; digitalizacja i modelowanie obliczeniowe.

Aby zrealizować te założenia, w projekcie CONTACTS zastosowano model oparty na scenariuszach, umożliwiający badanie kontaktu językowego na podstawie kilku rzeczywistych sytuacji, różniących się w sposób znaczący pod względem poziomu agregacji i skali czasowej. Dotyczą one przede wszystkim języków obrzeży Amazonii w Ameryce Południowej, złożonych sytuacji wielojęzycznych w Surinamie, wielojęzycznej interakcji między grupami imigrantów w Holandii oraz dwóch grup osób wielojęzycznych. Dzięki zastosowaniu modelu opartego na scenariuszach na różnych poziomach agregacji badacze mogli ściślej powiązać badania nad kontaktem językowym z językoznawstwem historycznym.

Partnerzy projektu wykorzystali nowe strukturalne techniki filogenetyczne, a we wszystkich pracach badawczych użyto tych samych zmiennych językowych, takich jak system czas-modalność-aspekt oraz oznaczanie ewidencjalności i realizacja argumentów. Do gromadzenia i porównywania danych wykorzystano wspólny kwestionariusz oraz użyto tych samych bodźców wzrokowych w eksperymentach dotyczących uzyskiwania odpowiedzi od słuchaczy.

Wszystkie pięć komponentów projektu CONTACTS przyniosło ważne rezultaty, a dodatkowo powstał efekt synergii między nimi. Dzięki temu zwiększyła się zależność między kontaktem językowym a językoznawstwem historycznym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kontakt językowy, wielojęzyczne, językoznawstwo historyczne, CONTACTS
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę