Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SIANHE — Wynik w skrócie

Project ID: 202881
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Francja

Wielowiekowe praktyki w zakresie hodowli i ich wpływ na zwierzęta domowe w Europie

Współczesna hodowla zwierząt ma swoje korzenie w starożytnych praktykach. Finansowana ze środków UE inicjatywa badała, w jaki sposób historia hodowli może pomóc lepiej zrozumieć dzisiejsze dyskusyjne metody.
Wielowiekowe praktyki w zakresie hodowli i ich wpływ na zwierzęta domowe w Europie
Owce, kozy, bydło i świnie zostały sprowadzone do Europy kilka tysięcy lat temu. Te udomowione rasy musiały zmienić swoją dietę oraz zachowania reprodukcyjne, aby poradzić sobie z nowym klimatem i środowiskiem. Społeczności pastewne rozwinęły specjalistyczne umiejętności gwarantujące przeżycie zwierząt domowych i dostosowały metody produkcyjne do zróżnicowanych warunków zewnętrznych.

W ramach finansowanego ze środków projektu SIANHE (Stable isotope investigations on the adaptations of Neolithic husbandry to the diverse climatic and environmental settings of eastern, central and western Europe) dokonano oceny ograniczeń środowiskowych i fizjologicznych w zakresie adaptacji bydła hodowlanego w Europie. Skoncentrowano się na różnych regionach Kaukazu oraz centralnej, wschodniej i zachodniej Europie epoki Neolitu.

Aby przeanalizować techniki hodowli w tym okresie, partnerzy projektu zbadali wykorzystanie krajobrazu, kontrolowanie diety zwierzęcej, sezonowość urodzeń oraz długość laktacji. W tym celu przeprowadzono analizy stabilnego izotopu w kościach i zębach bydła, owiec i świń. Doprowadziło to do lepszego zrozumienia ówczesnego środowiska i diety.

Analizy przypadku wykonane w Rumunii w społecznościach w 6-5 tysiącleciu p.n.e. pokazują, że mleko krowie było używane przez wszystkie populacje. Profile śmiertelności świń z tych regionów pokazują, że zwierzęta były zabijane przede wszystkim w pierwszym roku życia, uwzględniając dużą liczbę prosiaków. W żadnym przypadku nie znaleziono bezpośredniego związku pomiędzy kontrolowaniem diety zwierzęcej a uprawą roślin.

Projekt SIANHE wpłynął na lepsze zrozumienie starożytnych praktyk hodowlanych. Wyjaśniono również sposób wykorzystywania tych praktyk do oddziaływania na zwierzęta oraz na ich bezpośrednie otoczenie w celu zwiększenia otrzymywanych korzyści. Umożliwi to lepsze porównanie i skuteczniejszą ocenę aktualnych systemów i procesów hodowlanych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Hodowla zwierząt, SIANHE, badania stabilnego izotopu, Neolit
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę