Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

WEBDAM — Wynik w skrócie

Project ID: 226513
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Francja

Nowy sposób zarządzania danymi WWW

Wykorzystując nowy język stworzony dla potrzeb danych WWW, utworzono całościowe rozwiązanie do zarządzania takimi danymi, które może wspomóc wydajniejsze przetwarzanie i wykorzystywanie informacji dostępnych w sieci WWW.
Nowy sposób zarządzania danymi WWW
Internet zrewolucjonizował globalny dostęp do ogromnych ilości informacji. Zbieranie tych informacji i zarządzanie nimi wymaga jednak zaawansowanego oprogramowania, które będzie szybkie wydajne i niezawodne. W ramach finansowanego ze środków UE projektu WEBDAM (Foundations of web data management) opracowano nowy model zarządzania danymi WWW, który pozwoli wspomóc rozwój sieci WWW poprzez ulepszanie możliwości i wydajności.

Typowy użytkownik przechowuje informacje na różnych urządzeniach w domu i w pracy, a przy tym na różnych platformach, systemach i sieciach społecznościowych. Dla skuteczniejszego zarządzania taką różnorodnością danych zaproponowano rozproszoną bazę wiedzy obejmującą w jednym całościowym środowisku zarówno dane, jak i metadane, w tym informacje dotyczące kontroli dostępu i lokalizacji. Wbudowany w bazę wiedzy mechanizm wnioskowania wspomaga rozwiązywanie skomplikowanych problemów z zarządzaniem danymi WWW, które zwykle wymagałyby szczegółowej wiedzy fachowej.

Realizując wyznaczone cele, partnerzy projektu opracowali innowacyjny język regułowy nazwany Webdamlog. Nowy język integruje zaproponowaną koncepcję delegowania, umożliwiając równorzędnym węzłom sieci wymianę wiedzy i dystrybucję zadań obliczeniowych. Następnie zbudowano system wykorzystujący język Webdamlog i sprawdzono jego skuteczność.

Prace projektowe objęły też wykorzystanie probabilistycznych baz danych do radzenia sobie z niedokładnymi i niepewnymi danymi WWW (szczególnie danymi XML). Badacze zajęli się następnie kwestią organizowania współpracy poszczególnych systemów, szczególnie w zadaniach sekwencyjnych. Przyjęto podejście polegające na używaniu obiektów biznesowych do dokumentowania charakterystyk procesów roboczych w systemach pracy grupowej.

Poza istotnymi postępami w pracach rozwojowych zajęto się też upowszechnianiem i edukacją. W 2009 r. opublikowano i bezpłatnie udostępniono w Internecie podręcznik zarządzania danymi WWW kierowany do studentów starszych roczników i absolwentów. W 2002 r. uczestnicy projektu opublikowali też francuskojęzyczną książkę „Przetwarzanie danych: od logiki pierwszego rzędu do sieci WWW”, również udostępnioną bezpłatnie w Internecie. Wyniki i publikacje projektu przyczynią się do wypracowania nowych metod gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji dostępnych w sieci WWW.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

WEBDAM, zarządzanie danymi WWW, mechanizm wnioskowania, probabilistyczne bazy danych, obiekty biznesowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę