Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CHANGE-POINT TESTS — Wynik w skrócie

Project ID: 209116
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Cypr

Nowatorskie metody i teorie dla lepszego wykrywania i sprawdzania zjawisk ekonomicznych

W ramach jednej z inicjatyw UE rozwinięto dostępną wiedzę na temat testowania zmian strukturalnych i punktów zmian, przyczyniając się do postępów w dziedzinie ekonometrii i ekonomii.
Nowatorskie metody i teorie dla lepszego wykrywania i sprawdzania zjawisk ekonomicznych
Dla finansowanego ze środków UE projektu CHANGE-POINT TESTS (New results on structural change tests: Theory and applications) wyznaczono dwa główne cele. Pierwszym celem było opracowanie nowatorskich technik rozwiązywania problemów z niemonotoniczną mocą wielu testów na nieciągłość strukturalną stosowanych powszechnie w ekonometrii i statystyce oraz wykazanie, że takie techniki wnoszą też dodatkowy wkład.

Drugi cel podzielono na trzy części. Po pierwsze zajęto się wykazaniem, że przeoczenie zmian strukturalnych w finansowych szeregach czasowych prowadzi do niezrównoważonych i niespójnych oszacowań w zarządzaniu ryzykiem, a docelowo do błędnego lokowania inwestycji. Drugi obszar dotyczył zaproponowania metod oceny stabilności finansowych szeregów czasowych, które mogłyby być używane w procesach kontroli jakości w zarządzaniu ryzykiem finansowym oraz wykazania, że monitorowanie niejawnych niestabilności pozwala uzyskać wskaźniki wczesnego ostrzegania przed zmieniającą się strukturą ryzyka. Ostatnim kierunkiem było zaproponowanie innowacyjnej metody tworzenia predykcyjnych statystyk punktów zmiany, które pozwoliłyby zmniejszyć opóźnienie wykrywania typowe dla obecnie używanych testów sekwencyjnych i wyznaczać prawdopodobieństwo zmiany strukturalnej.

Partnerzy projektu opracowali metodę analizy statystyk testowych z błędem oszacowania przeznaczoną do testów specyfikacji reszt lub estymatorów dwustopniowych. Sformułowano też teorię asymptotyczną tych testów, którą można zastosować do różnego rodzaju wymogów ekonometrycznych pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Badacze wskazali też zastosowania analizy asymptotycznej do szeregów czasowych i modeli wyboru dyskretnego.

Wprowadzając nowy estymator, uczestnicy projektu CHANGE-POINT TESTS stworzyli rozwiązanie dla testów statystycznych niewykrywających zmian w procesach ekonomicznych lub zmian strukturalnych. Ponadto dokonano oceny właściwości zaproponowanej niedawno rodziny modeli szeregów czasowych, w których regresata jest obserwowana z inną częstością próbkowania niż regresor. Partnerzy projektu wykazali, że ignorowanie różnic w częstościach próbkowania zmiennych ekonomicznych może prowadzić do problemów z wnioskowaniem statystycznym. Opracowane modele zastosowano następnie do szerokiej gamy domen ekonomicznych.

Prace projektu CHANGE-POINT TESTS mają bezpośrednie implikacje dla badań ekonomicznych i umożliwią amerykańskim i europejskim instytucjom z sektora bankowego trafniejsze analizowanie polityki ekonomicznej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zmiany strukturalne, CHANGE-POINT TESTS, ekonometria, finansowe szeregi czasowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę