Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ICARUS — Wynik w skrócie

Project ID: 240895
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Włochy

Innowacja na rzecz łagodzenia zmiany klimatu: badania i rozwój w zakresie energii oraz ich niepewna skuteczność

Zapewnienie bezpieczeństwa stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze będzie wymagało rewolucji technologicznej. Taki przełom będzie jednak uwarunkowany dużymi nakładami finansowymi w dziedzinie badań i rozwoju (R&D).
Innowacja na rzecz łagodzenia zmiany klimatu: badania i rozwój w zakresie energii oraz ich niepewna skuteczność
Celem projektu ICARUS (Innovation for climate change mitigation: A study of energy R&D, its uncertain effectiveness and spillovers) było określenie możliwości innowacyjności w sektorze energetycznym. Zastosowano trzystopniowe podejście, uwzględniające analizę ekonometryczną, modele komputerowe oraz informacje uzyskane od specjalistów.

Badacze wykorzystali analizy empiryczne istniejących baz danych i porównali nowe dane. Opracowano również modele symulacyjne służące uzyskaniu wyników ilościowych. Ponadto wykorzystano techniki pozyskiwania wiedzy eksperckiej w celu dokładniejszej oceny skuteczności programów R&D.

Analizy ekonomiczne danych patentowych wykorzystane zostały do zbadania wpływu migracji ekspertów na pogłębianie wiedzy i potencjał innowacyjny. Zastosowano zaawansowane techniki modelowania, tak aby określić optymalny portfel R&D w zakresie sektora energetycznego dla różnych celów, takich jak bezpieczeństwo energetyczne oraz łagodzenie zmiany klimatu.

Dodatkowo badacze przeprowadzili rozmowy z ponad 120 europejskimi ekspertami w zakresie energii za pomocą ustrukturyzowanych protokołów pozyskiwania informacji. Celem tych rozmów było zgromadzenie różnorodnych danych, od przyszłych przewidywanych kosztów energii, po bardziej szczegółowe informacje dotyczące np. barier technologicznych.

Projekt ICARUS umożliwił uzyskanie bezprecedensowych analiz innowacyjnych mechanizmów energetycznych oraz zrozumienie znaczenia R&w krajach i sektorach przemysłowych. Wyjaśniono również rolę inwestycji R&D w sektorze publicznym i prywatnym oraz strategii inwestycji w technologie energetyczne.

Projekt dostarczy zatem cennych informacji dla decydentów oraz ważne dane wejściowe dla badaczy zajmujących się modelowaniem i oceną.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania i rozwój, zmiana klimatu, innowacje, ICARUS, badania i rozwój w zakresie energii
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę