Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SEEDS OF LIFE — Wynik w skrócie

Project ID: 210867
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Francja

Rozwój życiodajnych nasion

Nasiona odgrywają ważną rolę w bezpieczeństwie żywnościowym zarówno ludzi, jak i zwierząt. Badacze podjęli kroki w celu zrozumienia sposobu wzrostu i dojrzewania nasion.
Rozwój życiodajnych nasion
Nasiona to główne źródło żywności dla ludzi i zwierząt, a jednak niewiele jeszcze wiadomo o ich wzroście. Brak tej wiedzy hamuje rozwój nasion. Jednocześnie ogromna złożoność nasion to główna przeszkoda w podejmowanych badaniach.

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy SEEDS OF LIFE (Seeds of life - Analysis of seed growth and development) podjęto kroki w celu wyjaśnienia mechanizmów molekularnych regulujących wzrost nasion. Grupa badaczy przebadała wzrost nasion u dwóch gatunków, wykorzystując metody biologii komórkowej, biochemii i biologii molekularnej.

W analizach badacze wykorzystali modelowe gatunki Arabidopsis i Brachypodium. Aby lepiej zrozumieć funkcje nasion, badacze wykonali mutacje nasion tych gatunków.

W swoich analizach grupa badaczy skupiła się na zrozumieniu mechanizmów wzrostu nasion, w tym mechanizmu molekularnego o nazwie kinazy cyklinozależne (CDK). Kinazy CDK mają kluczowe znaczenie w proliferacji komórek. Korzystając z tych danych badacze z projektu SEEDS OF LIFE mogli opracować genetyczne ramy proliferacji komórek.

Badacze ustalili, że kompleksy cykliny-CDK są konieczne do wywołania proliferacji komórek ułatwiającej wzrost nasion. Odkryto również bliskie współzależności różnych ścieżek regulujących wzrost i rozwój nasion. Na koniec projekt SEEDS OF LIFE pokazał, że modyfikacja histonowa toruje drogę rozwojowi nasion.

Badania te będą miały szeroko zakrojony wpływ na rozwój lepszych nasion, a ostatecznie na zwiększenie światowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Nasiona, bezpieczeństwo żywnościowe, SEEDS OF LIFE, wzrosty nasion, kinazy cyklinozależne, proliferacja komórki
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę