Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowy atak na WZW typu C

Około 150 milionów osób na świecie jest zakażonych WZW typu C (HCV). Mimo większej skuteczności leczenia przeciwwirusowego w ogóle, ciągle istnieje potrzeba skutecznych i tanich terapii o mniejszych działaniach niepożądanych.
Nowy atak na WZW typu C
Uczestnicy projektu LIPOHCV (Hepatitis C virus and host lipoprotein metabolism) skupili się na grupie genów związanych z replikacją HCV: lipinach. W zdrowych komórkach uczestniczą one w regulacji metabolizmu lipidów i lipoprotein. Prace badawcze pokazały, że kilka z tych genów jest wykorzystywanych przez HCV do różnych aspektów cyklu życiowego wirusa.

Zespół eksperymentalnie zmodyfikował dwie lipiny, dzięki czemu udało się zahamować infekcję. Sugeruje to, że mogą one być potencjalnymi celami molekularnymi terapii anty-HCV. Co jeszcze ciekawsze, jako że niektóre z tych genów pokrywają się funkcjonalnie, istnieje małe prawdopodobieństwo, że inaktywacja jednego z nich wpłynie na metabolizm lipidów. Atak jedynie na te związane z infekcją wirusową może powodować mniej działań niepożądanych.

Infekcja wirusowa jest powiązana z metabolizmem lipidów i powoduje chorobę wątroby. Wyniki badania pozwolą lepiej wyjaśnić ten proces.

Dzięki technikom obrazowania i międzynarodowej współpracy badawczej naukowcy stworzyli nanoskalowe mapy 3D zmian fizycznych w komórce wywołanych przez HCV. Wydaje się, że w celu replikacji wirus przejmuje mitochondria komórki. Ponadto zespół odkrył gen SIGMAR1 związany zarówno z replikacją wirusa, jak i komunikacją między organellami komórkowymi, włączając w to mitochondria.

Produkt białkowy genu SIGMAR1 oddziałuje z kluczowymi w biosyntezie cholesterolu enzymami, a ich niedobór wpływa na ekspresję genów związanych z metabolizmem lipidów i cholesterolu. W przyszłości zespół projektu LIPOHCV zamierza poszerzyć badania o analizę proteomiczną białek oddziałujących z SIGMAR1.

Nowe czynniki kontrolujące wczesne etapy infekcji HCV to potencjalne cele molekularne środków nakierowanych na gospodarza. Oprócz uzupełniania nowych terapii anty-HCV bazujących na bezpośrednio działających środkach przeciwwirusowych, mogą one zwiększać genetyczną barierę odporności na szeroki zakres genotypów wirusów. Stanowią też wskazówkę dla przyszłych badań nad molekularnymi oddziaływaniami gospodarz-wirus i nowatorskimi terapiami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

WZW typu C, HCV, metabolizm lipoprotein, lipiny, środki nakierowane na gospodarza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę