Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czy dieta wpływa na ewolucję szczęk ryb?

Ryby z jezior kraterowych Nikaragui stanowią idealny model do badania ewolucji. Scenariusze selekcji można analizować na przykładzie pierwotnych i niedawno rozwiniętych członków dwóch gatunków.
Czy dieta wpływa na ewolucję szczęk ryb?
Pielęgnice cytrynowe żyją w Nikaragui, a ich pradawny przodek, gatunek Amphilophus citrinellus, występuje w jeziorze Nikaragua. Spokrewniony z nim dość niedawno rozwinięty gatunek, A. zaliosus, można znaleźć w jeziorze kraterowym Apoyo. Zespół projektu PLASTICITYSPECIATION (Phenotypic plasticity and speciation in cichlids) wykorzystał te blisko spokrewnione gatunki do badania wpływu wywołanej plastyczności fenotypowej na dywersyfikację i specjację.

Badacze sprawdzali, czy zjawisko asymilacji genetycznej występowało podczas doświadczeń mających na celu wywołanie różnych fenotypów poprzez zmianę środowiska. W przypadku asymilacji genetycznej oczekuje się zmniejszenia plastyczności, ponieważ presja selekcyjna jest skierowana na układ rozwojowy.

Lęgi tych dwóch gatunków ryb, A. citrinellus oraz A. zaliosus, złowiono w środowisku naturalnym, a następnie hodowano je w laboratorium. Zastosowano presję selekcyjną opartą na diecie — rybom podawano pokarmy miękkie lub twarde.

Sfotografowano ciężkie szczęki z ostrymi zębami, a następnie przeanalizowano wymiary szczęk przy wykorzystaniu analizy Prokrusta oraz korekcji allometrii. Wyniki wykazały, że średnie wartości pomiarów w grupie badanej i grupie kontrolnej gatunku A. zaliosus były niższe niż w grupach gatunku A. citrinellus, co wskazuje na niższy poziom plastyczności w gatunku, który wyewoluował.

Prace projektowe zapewnią cenne dane dla badaczy ewolucji i przyrodników. Możliwości analizy genomu podczas prowadzenia tego rodzaju badań mogą zwiększyć świadomość ekologiczną, zwłaszcza w obliczu globalnych zmian klimatu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ewolucja, Nikaragua, pielęgnica cytrynowa, plastyczność, specjacja, przyrodnik
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę