Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Męska sprawność bataliona

Batalion jest ptakiem brodzącym, a jego niezwykłość polega na tym, że istnieją u samców trzy różne polimorfizmy podczas sezonu lęgowego. Unijni naukowcy zbadali genetyczne podstawy różnych strategii reprodukcyjnych.
Męska sprawność bataliona
Dymorfizm płciowy u batalionów posunięty jest dalej, niż różnice w wyglądzie samców i samic. Istnieją trzy różne fenotypy samców, które różnią się morfologią, upierzeniem i zachowaniem. Jest to niezwykle interesujące z punktu widzenia darwinizmu. Samiec o głównym typie polimorficznym jest na danym terytorium niezależny, samce innych form sprzymierzają się z nim, aby uczestniczyć w godach. Istnieją też samce podobne do samic, które łączą się w pary potajemnie.

Uczestnicy projektu RUFF GENOMICS (Genomics of reproductive strategies in ruffs) stworzyli nową mapę genomiczną w miejsce dotychczasowych, niedoskonałych wyników sekwencjonowania. Przygotowano wysokiej jakości mapy genomu przy wykorzystaniu ultrawysokoprzepustowego systemu do sekwencjonowania, jak również próbki RNA do adnotacji genetycznej.

Następnie w ramach całogenomowego badania asocjacyjnego zmapowano bataliony dzikie i żyjące w niewoli, a 300 ptaków wykorzystano do mapowania sprzężonego. Oba podejścia mapowania wskazują na pojedynczy region genomiczny, który odpowiada za zróżnicowanie wśród samców.

Co interesujące, samce o trzech alternatywnych strategiach rozrodu mają wspólną inwersję: cały fragment chromosomu pęka i przekręca się w taki sposób, że sekwencja genetyczna ulega odwróceniu. Cała inwersja obejmuje około 100 genów, a różnica między polimorfizmami wynosi około 80%. Inwersja zawiera kilka genów związanych z syntezą steroidów, co może stanowić wyjaśnienie różnic behawioralnych, które wpływają na agresję i wygląd.

Uczestnicy projektu RUFF GENOMICS pokazali, jak najnowocześniejsze technologie genomiczne mogą posłużyć do badania podstaw genetycznych skomplikowanych fenotypów behawioralnych w jakimkolwiek organizmie niemodelowym. Uzyskaną wiedzę dotyczącą najważniejszych obszarów genomu będzie można dalej poszerzać.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Batalion, polimorfizm, strategie reprodukcyjne, mapowanie, inwersja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę