Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wyśledzono genetyczny komponent chorób autoimmunologicznych

Genetyczne predyspozycje do reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i choroby Leśniowskiego-Crohna (ChL-C) warunkuje około 100 alleli ryzyka. Unijni naukowcy zidentyfikowali system, który umożliwił badanie tych szkodliwych genów.
Wyśledzono genetyczny komponent chorób autoimmunologicznych
Całogenomowe badania asocjacyjne umożliwiły identyfikację genetycznych czynników chorób autoimmunologicznych, takich jak RZS oraz ChL-C. Mimo to dalsze badania genomiczne były jak do tej pory ograniczone, jako że te allele ryzyka są powiązane z niekodującymi obszarami genomu. Uczestnicy projektu CHIP SEQ RA CD (Identification of regulator variants in rheumatoid arthritis and Crohn’s disease) wykorzystali w badaniach epigenetyczne znaczniki chromatyny.

Naukowcy wyodrębnili najistotniejsze znaczniki chromatyny z setek możliwych jej modyfikacji histonowych, które mogą dostarczać zbędnych informacji. Nie tylko scharakteryzowano najodpowiedniejsze znaczniki chromatyny, lecz zidentyfikowano również kluczowe typy komórek, w których można badać geny ryzyka.

Identyfikacja najbogatszych w informacje znaczników chromatyny umożliwiła śledzenie odnośnej swoistości komórkowej. Następnym etapem była identyfikacja na poziomie tkankowym, a następnie genetycznym elementów regulacyjnych, na które wpływ miały warianty ryzyka.

Reasumując, zespół wyjaśnił rolę wariantów ryzyka w wielu skomplikowanych chorobach, które stanowią obecnie najważniejsze wyzwania medyczne w Europie. To nowatorskie podejście nakierowane jest na RZS, ChL-C, chorobę Parkinsona i cukrzycę typu 2. Wyniki szeroko rozpowszechniono poprzez recenzowane czasopisma i konferencje, oraz udostępniono kod źródłowy stworzonych schematów.

Wyniki naukowe projektu dostarczą solidnych podstaw do identyfikacji nowych kaskad molekularnych leżących u podłoża tych złożonych chorób. Może to pomóc odkryć nowe potencjalne geny choroby i umożliwić tworzenie leków celowanych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Choroba autoimmunologiczna, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Leśniowskiego-Crohna, znaczniki chromatynowe, histon, leki celowane
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę